GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin İlkçağ'da Akdeniz ve çevresinde gelişmiş olan uygarlıklar hakkında bilgi edinmelerini ve bu uygarlıkların siyasal, sosyal ve ekonomik yapıları hakkında fikir yürütebilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Murat Tozan


1 Akdeniz ve çevresinin tarihsel coğrafyasını kavrayabilme
2 İlkçağ uygarlıklarındaki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri takip edebilme
3 İlkçağ uygarlıkları tarihindeki gelişmelerin sonraki dönemler ve günümüz ile ilişkisini izleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarih ve tarihe yardımcı bilimlerin terminolojisi, Akdeniz ve çevresinin tarihsel coğrafyası, Mezopotamya, Mısır, Ön Asya, İran ve Anadolu'daki erken uygarlıkların gelişimi, Yunan-Roma uygarlığının siyasal, sosyal ve ekonomik dinamikleri, Geç Antikçağ'da Akdeniz Dünyası, Antikçağ'dan Ortaçağ'a geçiş.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, içeriği ve terminolojisi
2 Akdeniz ve Çevresinin Tarihsel Coğrafyası
3 Tarihöncesi Dönem: Paleolitik, Mezolitik, Neolitik
4 Mezopotamya Uygarlıkları: Sümerler, Akadlar, Babilliler ve Asurlular
5 Mısır Uygarlığı
6 Ön Asya Uygarlıkları: Kenanlılar, Fenikeliler ve İbraniler
7 İran Uygarlığı
8 Anadolu’nun Tunç Çağları: Hattiler, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Hititler
9 Anadolu’nun Erken Demir Çağları: Geç Hititler, Urartular, Phrygler ve Lydialılar
10 Ara sınav
11 Ege Uygarlıkları ve Yunanlılar
12 Hellenistik Dönem
13 Romalılar
14 Geç Antikçağ Uygarlığı
15 Genel değerlendirme
16 Final sınavı

Mellaart, J., Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, çev. B. Altınok, İstanbul 1988. Frankfort, H., Uygarlığın Yakındoğu’da Doğuşu: Mezopotamya ve Mısır, çev. A. Şenel, Ankara 1989. Frangipane, M., Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, çev. Z. Z. İlkgelen, İstanbul 2002. De Mieroop, Marc v., Antik Yakındoğu’nun Tarihi, İ.Ö. 3000 – 323, çev. S. Gül, Ankara 2006. Roaf, M., Mezopotamya ve Eski Yakındoğu [Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi], çev. Z. Kılıç, İstanbul 1996. Baines, J. – Malek, J., Eski Mısır [Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi], çev. Z. – O. Aruoba, İstanbul 1986. Hornung, E., Mısırbilime Giriş, çev. Z. A. Yılmazer, İstanbul 2004. Wiesehöfer, J., Antik Pers Tarihi, çev. M. A. İnci, İstanbul 2003. Sevin, V., Eski Anadolu ve Trakya: Başlangıçtan Pers Egemenliğine Kadar [Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi], İstanbul 2003. Freeman, C., Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları, çev. S. K. Angı, Ankara 2003. Levi, P., Eski Yunan [Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi], çev. N. Erdilek, İstanbul 1987. Friedell, E., Antik Yunan’ın Kültür Tarihi: Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, çev. N. Aça, Ankara 1999. Barrow R. H., Romalılar, çev. E. Gürol, İstanbul 2002. Cornell, T. – Matthews, J., Roma Dünyası [Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi], çev. Ş. Karadeniz, İstanbul 1988. Brown, P., Geç Antikçağ Dünyası, çev. T. Kaçar, İstanbul 2017.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 4 1 4
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 63

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek