GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

LisansBu ders kapsamında Fikri Mülkiyet Hakları kavramı, türleri ve uygulama süreçleri anlatılmakta olup özellikle patent ve ilgili süreçler, patentin korunma yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bu kavramların nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Dersi alan öğrencilerin başta patent olmak üzer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları süreci, önemi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve yetkinlikleri artırılmaktadır. Derslerin tamamında “aktif öğrenme” yöntemleri kullanılarak öğrenciler dersin tamamına aktif bir şekilde katkı vermesi sağlanacaktır.


Doç. Dr. Serdal Temel


1 Başta patent olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları sürecini doğru anlama, bu süreci oluşturma ve yönetme becerilerine sahip olma,
2 Fikri mülkiyet hakları konusunda önemli yetkinlikler kazandırma,
3 Teknoloji temelli girişimcilik konusunda bilgi ve becerileri arttırma,
4 Girişimcilik tanımlarını ve sürecini doğru anlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersi alan öğrenciler dersin sonunda başta patent olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları sürecini doğru anlama, bu süreci oluşturma ve yönetme becerilerine sahip olacaktır. Özellikle Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoparklarda yer alan şirketlerde Ar-Ge Mühendisi ve Patent Uzmanı olarak çalışmak isteyen öğrencilere fikri mülkiyet hakları konusunda önemli yetkinlikler kazandıracak, ilgili konularda teorik ve uygulama birlikte verileceğinden bu öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. Bununla birlikte teknoloji temelli girişimcilik konusunda bilgi ve becerileri artırılacağından girişimci mezunlar oluşturulması ve bunun sonucunda yeni Start-up’ların kurulması sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Ders Planı Hakkında Bilgilendirme
2 Ar-Ge Ve İnovasyona Giriş: Temel Kavramlar
3 Ar-Ge Ve İnovasyon Yönetimi
4 Fikri Mülkiyet Hakları Genel Tanım Ve Patente Giriş
5 Patent Ve Patent Örnekleri Ve Patent Hikayeleri
6 Patent Bilgisi Nasıl Kullanılır?
7 Ticari Sır Ve Marka
8 Ara Sınav
9 Copyright (Eser Hakkı) Ve Endüstriyel Tasarım
10 Patent İhlalleri Ve Sonuçları
11 Girişimcilik; Tanımlar Ve Özellikler
12 Yeni Girişim İçin İş Fikri Nasıl Geliştirilir?
13 Şirket Kurma Süreçleri
14 Start-Up’lar Ve Akademik Girişimcilik ve İş Planı Kavramı

• Schilling, M. A. (2010). Strategic management of technological innovation. Tata McGraw-Hill Education. • Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons. • Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oup Oxford. • Susanne, D., Serdal, T., & Aisenberg, F. H. (Eds.). (2018). Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises (Vol. 3). World Scientific. • Forsman, H., & Temel, S. (2011). Innovation and business performance in small enterprises: An enterprise-level analysis. International Journal of Innovation Management, 15(03), 641-665. • Temel, S., Scholten, V., Akdeniz, R. C., Fortuin, F., & Omta, O. (2013). University–industry collaboration in Turkish SMEs: Investigation of a U-shaped relationship. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), 103-115. • Scholten, V., & Temel, S. (2014). Global Innovation Science Handbook, Chapter 27-Open Innovation. McGraw Hill Professional. • Forsman, H., & Temel, S. (2016). From a non-innovator to a high-innovation performer: Networking as a driver. Regional Studies, 50(7), 1140-1153.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek