GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705001122020 INTRODUCTION TO WESTERN CIVILIZATION II Ders 1 2 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı Batı Medeniyetinin tarihsel, edebi, felsefi, kültürel ve sanatsal dinamiklerinin çağdaş dönemde açılımlarını tanıtmak, Batı Medeniyetinin modern dinamiklerini incelemek, Batı Medeniyetinin çağdaş dönemde dünya tarihine etkilerini tartışmak ve Medeniyet kavramının günümüzde hangi noktaya geldiğini modern ve postmodern eksenlerde değerlendirerek irdelemek ve çağdaş Batı Medeniyetinin İngiliz Edebiyatına etkilerini analiz etmektir.


Dr. Begüm Tuğlu Atamer


1 Batı Medeniyetinin çağdaş dinamikleri ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Batı ve Medeniyet kavramlarını ideolojik olarak değerlendirebilmek ve İngiliz Edebiyatı alanındaki etkilerinin izini sürebilmek.
3 Batı Medeniyetine yön veren felsefi akımların kökenlerinin çağdaş dönemde izini sürebilmek.
4 Batı Medeniyetine yön veren kültürel akımların kökenlerinin çağdaş dönemde izini sürebilmek.
5 Batı Medeniyetine yön veren sanatsal akımların kökenlerinin çağdaş dönemde izini sürebilmek.
6 Batı Medeniyetini, “modern” ve “postmodern” kavramları ekseninde analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki konumu ve önemini analitik bir bakış açısıyla değerlendirebilmek.
7 Batı Medeniyetinin çağdaş döneminde Türkiye’nin kültürel konumunu kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Batı Medeniyeti ve Edebiyat, Felsefe, Sanat, Kültür Çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması.
2 Western Civilization and Absolutism: The Foundations and Development of the concepts of “Modern Government” and “Modern Nation”
3 Batı Medeniyeti ve “Devrimler Çağı”: 18.-19. Yy Devrimlerinin Batı Kültürüne Etkileri
4 Batı Medeniyeti “Genişliyor”: Global Market, Kolonileşme, Sömürgecilik
5 Batı Medeniyeti Dünyaya Karşı: Amerika’nın Keşfi ve “Tanıtımı
6 Batı Medeniyeti Dünyaya Karşı: “Doğu”, “Uzakdoğu” ve “Oriental Anlatılar”
7 Batı Medeniyeti, Birinci Dünya Savaşı ve Şiirler
8 Ara Sınav
9 Batı Medeniyeti ve Diktatörler: Resim, Heykel, Müzik ve Yazın Tasvirleri
10 Batı Medeniyeti, İkinci Dünya Savaşı ve Kültürel “Hayalkırıklığı”
11 Batı Medeniyeti, Soğuk Savaşlar ve “Öfkeli bir Nesil”
12 Batı Medeniyeti ve “Post-(Post)modern” Açılımlar: 21. yy’da Edebiyat ve Sanat
13 Batı Medeniyeti ve “Post-(Post)modern” Açılımlar: 21. yy’da Felsefe
14 Batı Medeniyeti ve “Post-(Post)modern” Açılımlar: 21. yy’da Kültürel Çalışmalar
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

1. Perry, Marvin et al. Western Civilization: Ideas, Politics and Society, Vol. 2.: From the 1600s. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 20009. 2. Merriman, John. A History of Modern Europe from the Renaissance to the Present. New York: W.W. Norton and Company, 2009. 3. McKay, John et al. Understanding Western Society: A Brief History, Volume 2, 1st Edition. Boston: Bedford/St. Martins, 2011. 4. Hunt, Lynn et al. The Making of the West: Peoples and Cultures. Vol. 2. Boston: Bedford/St. Martin’s, 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek