GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002052020 INTRODUCTION TO POETRY I Ders 2 3 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; bir edebi tür olarak şiirin temel kavramları ve ilkelerini tanımalarını, diğer edebi türlerden farkını anlayabilmelerini, şiir türü içerisinde kullanılan söz sanatlarını öğrenmelerini, şiirleri yapısal ve tematik olarak değerlendirebilmelerini ve şiir türüne karşı ilgili olmalarını sağlamaktır.


Dr. Sena Şahini


1 Edebi tür olarak şiiri oluşturan temel kavramları ve şiirin kişi, durum, yer ve zaman gibi unsurlarını tanıyabilme.
2 Şiir türü içinde kullanılan söz sanatlarını ayırt edebilme.
3 Şiirde kullanılan imge örgüsünü ve imge çeşitlerini analiz edebilme.
4 Şiiri yapısal ve tematik olarak değerlendirebilme.
5 Şiir dilini, şiirdeki tonu, ifadeyi ve bu ifadenin şiirin anlamına katkısını belirlemek için değerlendirebilme.
6 Deneyim, bilgi ve çıkarımlarını kullanarak net ve eleştirel düşünebilme ve tartışabilme.
7 Şiir türü ile ilgili başka okumalar ve araştırmalar yapmaya istekli olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Şiir türü. Şiirde vurgu, ritim ve müzikalite. Şiirde anlamsal analiz. Betimleme ve imge örgüsü. İmge türleri. Şiirde söz sanatları. Şiirde anlam bütünlüğü ve düşünce. Şiirde tonlama ve ifade.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Şiir nedir? Şiiri diğer türlerden ayıran özellikler.
3 Şiir nasıl okunmalı? Şiirde vurgu, ritim ve müzikalite.
4 Şiirde sözcüklerin anlam ve yan anlamları. Şiirde anlamsal analiz.
5 Şiirde betimleme ve imge örgüsü.
6 İmge türleri.
7 Söz sanatları ve şiirdeki kullanım özellikleri. Mecaz ve mecaz-i mürsel
8 Kişileştirme ve söz yöneltme
9 Ara sınav
10 Sembol ve alegori.
11 Paradoks ve abartı.
12 İroni ve ironi türleri
13 Sezinletme
14 Şiirde anlam bütünlüğü ve düşünce.
15 Şiirde Ölçü ve Uyak düzeni
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Perrine, Laurence. Sound and Sense. New York: Brace and Company, 1956 Yardımcı Kitaplar: Kennedy, X. J., An Introduction to Poetry. Boston: Little, Brown and Company, 1971 Baldick, Chris. Concise Dictionary of Literary Terms. New York: Oxford University Pres, 2004 Murfin, Ross and Supryia M. Ray. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. Boston: Bedford Books, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 3
ÖÇ 6 4 4 4 5 5
ÖÇ 7 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek