GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002092020 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE I Ders 2 3 4,00

Lisans


İngilizce


Bu derste Onaltıncı yüzyıldaki başlangıcından Aydınlanma Dönemi’nin sonlarına kadar uzanan süreçte Amerikan edebiyatının ortaya çıkışını ve gelişimini incelemek; Amerikan kültür ve edebiyatının temel unsurları olan mitleri tanımak ve tartışmak amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Dilek Direnç


1 Onbeşinci yüzyıl sonunda Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmalarından ondokuzuncu yüzyılın başlangıcına kadar uzanan dönemin Amerikan tarihi ve edebiyatı hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.
2 Amerikan kültür ve edebiyatının belirleyici anlatıları olan Amerikan mitlerini tanımak.
3 İngiliz ve Amerikan edebiyatları arasındaki bağları ve gelenekteki sürekliliği görebilmek.
4 Farklı bir kültürü ve o kültürün edebiyatını tanımak.
5 Kültür ve edebiyatı çözümleme becerileri geliştirmek.
6 Amerikan edebiyatına dair başka dersler almaya hazırlanmak.
7 Yeni Amerikalı yazarları eserleriyle tanımak konusunda motive olmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sömürgeleştirme kavramı ve tarihi; Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmalarıyla başlayan tarihsel sürecin arka planı; Dönemin Bradstreet, Taylor, Franklin, Paine ve Freneau gibi belli başlı yazarları; Amerikan mitleri; Edebi dönem ve akımlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması.
2 Kristof Kolomb; Kolomb’un mektupları; sömürge kavramı ve sömürgecilik tarihi.
3 Sömürge Dönemi Edebiyatı
4 Keşif Edebiyatı; Kaptan John Smith’ten “A Description of New England”
5 Amerikan Püritenliği; Püriten bir yazar olarak Anne Bradstreet’in şiirleri
6 Amerikan Püritenliği; Püriten bir yazar olarak Edward Taylor’ın şiiri
7 Akıl Çağı ve Deizm
8 Ara sınav
9 Akıl Çağı; Benjamin Franklin’in otobiyografisi: The Autobiography
10 Thomas Paine ve The Age of Reason
11 St. Jean de Crevecoeur’den Letters from and American Farmer
12 Thomas Jefferson’ın “The Declaration of Independence”
13 Phyllis Wheatley’den “On Being Brought from Africa to America” ve Romantizme giriş
14 Philip Freneau’nun “The Wild Honey Suckle” ve “The Indian Burying Ground” başlıklı şiirleri
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Ders için hazırlanmış okuma paketi Yardımcı Kitaplar: Amerikan Edebiyatı AntolojileriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 1 12 12
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 3
ÖÇ 4 5 5 3 4 4 3
ÖÇ 5 4 4 4 5 5 3 4 3
ÖÇ 6 5 4 5
ÖÇ 7 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek