GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002062020 INTRODUCTION TO POETRY II Ders 2 4 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin bir edebi tür olarak şiirin temel kavramları, ilkeleri ve alt türlerini tanımalarını, öğrendikleri söz sanatlarını şiir analizlerinde kullanabilmelerini, şiirleri yapısal ve tematik olarak değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilerin farklı kültürlerden şiir örneklerini yukarıdaki kavramlar ışığında değerlendirebilmelerini, şiirleri yazıldıkları dönemin toplumsal, kültürel, politik ve edebi görüşlerini yansıtmaları bakımından inceleyebilmelerini ve şiir türüne karşı ilgili olmalarını amaçlamaktadır.


Dr. Sena Şahini


1 1. Farklı şiir türlerini tanıyabilme.
2 2. Söz sanatları ve imge örgüsü bilgisini şiir analizlerinde kullanabilme.
3 3. Şiirleri tematik olarak analiz edebilme.
4 4. Farklı kültürlerden şiirleri karşılaştırabilme
5 5. Şiirleri tarihsel, toplumsal, politik, kültürel bağlamda değerlendirebilme.
6 6. Şiir türü ile ilgili başka okumalar ve araştırmalar yapmaya istekli olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Şiirin alt türleri. Betimleme, imge örgüsü ve söz sanatları. Şiirde tematik analiz. Şiirde karakter analizi. Kültürel farklılık. Şiirde toplumsal değer yargıları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Şiirin alt türleri. Sone, haiku, ballad, villanelle, limerick, “nonsense” şiir.
3 Şiirde bakış açısı ve anlatım özellikleri. “Composed upon Westminster Bridge” (Wordsworth) - “Futility” (Wilfred Owen)
4 Şiirde “zaman” kavramı ve “yaşlılık”. “Growing Old” (Matthew Arnold) - “A Dream within a Dream” (Edgar Allan Poe)
5 Şiirde karakter analizi. İngiliz ve Amerikan şiirleri karşılaştırması. “Miss Gee” (W.H. Auden) - “Miniver Cheevy” (E.Arlington Robinson)
6 Savaş şiiri ve özellikleri. “The Horses” (Edwin Muir) - “The Death of the Ball Turret Gunner” (Randall Jarrell)
7 William Blake ve İngiliz romantik dönem şiiri. Şiirde toplumsal eleştiri. “The Chimney Sweeper” (William Blake-The Songs of Innocence and The Songs of Experience)
8 Şiirde hayal gücü ve semboller. “Lollocks” (Robert Graves) - “The End of the World” (Archibald Macleish)
9 Victoria dönemi anlatı şiiri ve Robert Browning. “Porphyria’s Lover” -“The Laboratory” (Robert Browning)
10 Ara Sınav
11 Şiirde sınıf, ırk ve cinsiyet sorunları. “Theme for English B” (Langston Hughes) - “The Emperor of the Ice-Cream” (Wallace Stevens)
12 Savaş şiiri ve dini semboller “The Modern Abraham” (Osbert Sitwell) - “The Parable of Old Man and the Young” (Wilfred Owen)
13 Şarkı sözü ve şiirsel değeri. “The Flesh Failures/Let the Sunshine In” - “In the Garden of Gethsemane”
14 Ömer Hayam ve rubai türü. Ömer Hayyam Rubaiyat’tan seçme şiirler.
15 Türk şiiri ve genel değerlendirme. “Ceviz Ağacı” (Nazım Hikmet) - “Uçurum” (Edip Cansever) - “Sis” (Metin Altıok)
16 Final Sınavı

Metinler: Seçme şiirler Yardımcı Kitaplar: Bernbaum, Ernest, Anthology of Romanticism, New York: The Roland Press, 1948. Ellman, Richard, Robert O’Clair (eds.), The Norton Anthology of Modern Poetry, New York: W.W.Norton, 1973. Allison, Alexander W. (et al.), The Norton Anthology of Poetry, New York: W.W.Norton, 1983. Hunter, J. Paul (ed.), The Norton Introduction to Poetry, New York: W.W.Norton, 1986..Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 3 5
ÖÇ 6 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek