GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002122020 RENAISSANCE THOUGHT AND LITERATURE Ders 2 4 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında önemli bir yer tutan Rönesans Dönemi’nin felsefi, kültürel ve edebi açılımlarını incelemek, Rönesans kavramının ve bu döneminde üretilen metinlerin İngiliz Düşünce ve Edebiyat Tarihi’ndeki yeri ve önemini saptayarak analitik bir bakış açısı geliştirerek incelemektir.


Dr. Begüm Tuğlu Atamer


1 İngiliz Edebiyat Tarihinde genel olarak 15. ve 17. Yüzyıl arasını kapsayan dönem hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.
2 Rönesans kavramı ve ideolojisinin içeriğini, sınırlarını ve etkilerini tartışmak.
3 Rönesans döneminin anlatılarını analitik bir bakıç açısı ile incelemek.
4 Rönesans düşüncesinin temel dinamiklerini incelemek.
5 Rönesans sanatı ve kültürünün temel dinamiklerini incelemek.
6 Rönesans edebiyatının genel özelliklerini tanıtmak ve incelemek.
7 Rönesans döneminin daha önceki ve sonraki dönemler ile olan metinlerarası ve bağlamlararası yönlerini incelemek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda Rönesans Düşüncesi, Sanatı, Kültürü ve Edebiyatı hakkında genel bilgilendirme, Rönesans dönemi metinlerini inceleme, Rönesans kavramı üzerine tartışma, Rönesans Dönemi’nin İngiliz Edebiyat tarihindeki konumunu inceleme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı.
2 Humanizm ve Rönesans
3 Platonizm, Stoisizm, Skeptisizm, Mimesis
4 Antik Yunan Metinleri ve Rönesans Okuma: *Plato, The Republic (Book X) *Aristotle, Poetics
5 Rönesans Dönemi Edebiyat Türleri: Tragedya, Lirik, Ağıt, Pastoral, Soneler, Denemeler ve diğer biçimler Okuma: Sir Thomas More, Utopia
6 Rönesans ve Politika Okuma: Machiavelli, The Prince
7 Rönesans Dönemi Edebiyat Eleştirisi Okuma: Sir Philip Sidney, Defence of Poesy (An Apology for Poetry)
8 Ara Sınav
9 Rönesans ve Kozmoloji Okuma: Sir Walter Raleigh, The History of the World
10 Rönesans’ta Sanat ve Mimari
11 Rönesans ve Tiyatro Okuma: Christopher Marlowe, Doctor Faustus
12 Rönesans, Tiyatro ve Metinlerarasılık Okuma: Goethe’s Faustus
13 Kraliçe Elizabeth ve Beden Politikaları Okuma: Queen Elizabeth’s “Tilbury Speech” and “Golden Speech” John Donne, “the Ecstasy”
14 Historiografi: Rönesans Tarihi ve Kurgusallığı Okuma: “Of Truth”, Francis Bacon “Of Simulation and Dissimulation”, Francis Bacon “Of Discourse”, Francis Bacon “Of Nature in Men”, Francis Bacon
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Metinler: Hattaway, Michael, Ed. A Companion to English Renaissance Literature and Culture. Oxford: Blackwell, 2003. Plato, The Republic, Book X, in Adams, Hazard. ed. Critical Theory Since Plato, New York: Harcourt, 1971, p. 19-41. Aristotle, Poetics, in Adams, Hazard. ed. Critical Theory Since Plato, New York: Harcourt,1971, p. 48-66. Sir Thomas More, Utopia, (excerpt from Book 1 and Book 2) in M.H. Abrams, ed. The Norton Anthology of English Literature, New York: W. W. Norton and Company, 1986,435-454. N. Machiavelli, The Prince, New York: Dover Publications, Inc., 1992. Sir Philip Sidney, An Apology for Poetry, in Adams, Hazard. ed. Critical Theory Since Plato, New York: Harcourt, 1971, p. 155-177. Sir Walter Raleigh, The History of the World, (excerpt from Book 1, Chapter 2, Section 5)in M.H. Abrams, ed. The Norton Anthology of English Literature, New York: W. W.Norton and Company, 1986, 788-792. Christopher Marlowe, Doctor Faustus, in M.H. Abrams, ed. The Norton Anthology of English Literature, New York: W. W. Norton and Company, 1986, 815-865.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 3 3 5
ÖÇ 3 4 3 5
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek