GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003052020 18TH CENTURY LİFE AND LITERATURE Ders 3 5 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin 18. yüzyıl İngilteresinin, politik yaşamı, soyal yaşamı, kültürü ve edebiyatı hakkında kapsamlı bilgi edinilmesidir.


Prof Dr. Şebnem Toplu / Dr. Öğr. Üyesi Önder Çetin


1 18. yüzyıl İngiliz dili ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olma
2 18. yüzyıl edebiyatındaki edebi tür, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibi olma
3 Edebi eleştirel ve tarihsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilme
4 İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilme
5 Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilme
6 Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimi, iletişim becerileri, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) aktarabilme
7 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1688 yılındaki Şanlı Devrim'den başlayarak, politik gelişmeler, kral ve kraliçeler, politik partiler, tarım ve Endüstri Devrimi, sömürgecilik, suç ve ceza sistemi, Aydınlanma Çağı, sosyla yaşam, sınıf farklılıkları, kadınların konumu, evlilik, güncel yaşam, İngiliz Kilisesi ve Methodizm, romanın ortaya çıkışı ve gelişimi, şiir ve tiyatro, sanalsal yaşam, resim, mimari ve müzik.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 1688 devrimi, Kraliyet ve politik partiler
3 Toplumsal yapı hiyerarşik düzen
4 Aile yapısı
5 Tarım reformu
6 Orta sınıfın doğuşu
7 Daniel Defoe: Moll Flanders Henry Fielding: Joseph Andrews
8 Ara sınav
9 Aydınlanma felsefesi
10 18 yüzyıl edebiyatına genel bakış
11 Din ve fraksiyonlar
12 Sheridan The School for Scandal
13 Endüstri devrimi
14 Sosyal yaşam, Güzel sanatlar
15 Jane Austen: Persuasion
16 Genel Değerlendirme

Toplu, Şebnem. Life and Literature in Eighteenth-Century England. İzmir: Ege University Press, 2013, 2018. Heyck, Thomas William. The Peoples of the British Isles: A New History From 1688 to 1870. vol.2. California: Wadsworth, 1992. Defoe, Daniel.Moll Flanders. Austen, Jane. Persuasion. Williamson, David. Kings ve Queens of Britain. Leichester: Webb and Bower, 1991. Rule, J. Albion’s People: English Society 1714-1815 Social and Economic History of England. Essex: Longman, 1992. Hay, Douglas. Eighteenth-Century English Society: Shuttles and Swords. USA: Oxford University Press, 1997.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek