GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003022020 CHAUCER AND HIS CONTEMPORARIES Ders 3 6 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; Chaucer’ın eserlerini ve dönemini tanımasını, Dante ve Boccaccio gibi çağdaşlarının eserlerini inceleyerek 14.yy edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi edinmesini, Chaucer’ın ortaçağ dünyasındaki önemini kavramasını, 14.yy ve 15.yy’da meydana gelen gelişmelerin İngiliz Rönesansı için nasıl bir hazırlık dönemi olduğunu saptayabilmesini, Ortaçağ’da temelleri atılan gelişmelerin günümüze dek nasıl geldiğini ve günümüzü ne şekilde etkilemeye devam ettiğini belirleyebilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem


1 Chaucer’ın eserlerini ve dönemini tanımlayabilme.
2 Chaucer ve çağdaşları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları kavrayabilme.
3 Chaucer ve çağdaşlarının eserlerini yorumlayabilme.
4 14. ve 15. yy eserlerini inceleyerek dönemin edebi, kültürel, dini, felsefi ve politik özelliklerini saptayabilme.
5 14.yy ve 15.yy’da meydana gelen gelişmelerin İngiliz Rönesansı için nasıl bir hazırlık dönemi olduğunu gösterebilme.
6 Ortaçağ Kıta Avrupasındaki gelişmelerin İngiltere’ye olan etkilerini analiz edebilme.
7 Ortaçağ metinlerinin günümüz eserleri ve kültürüne olan etkisini değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste ortaçağ edebiyatında beden ve uzamın temsillerine bakılacaktır. Uzam nedir? Nasıl algılarız? Bu uzamlarda bedenler nasıl algılanır? Bedenler ve uzamlar ortaçağ metinlerinde nasıl rol/ler oynar? Günümüz beden ve uzamlarını ortaçağ metinleri vasıtasıyla nasıl algılarız? Bu ve buna benzer sorularla kanonik ortaçağ metinlerinde uzamların ve bedenlerin nasıl temsil edildikleri incelenip tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Uzam üzerine Anlatım
2 Makale: Elmar Holenstein “The Zero-Point of Orientation: The Placement of the I in Perceived Space” Makale: Drew Leder “Flesh and Blood: A Proposed Supplement to MerleauPonty” Makale: Judith Butler “Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions”
3 Dante’s Divine Comedy, Inferno (Cantos 1, 2, 3 and 4)
4 Boccaccio’s Decameron (Prologue and Day 1)
5 Chaucer’s early dream vision: The Book of the Duchess
6 Chaucer’s early dream vision: The Parliament of Fowls Makale: Laura L. Howes “Convention and the Poet in Two Early Dream-Poems” pp. 35-63 (notes: 114-118)
7 Chaucer’s Canterbury Tales, General Prologue
8 Arasınav
9 Film Haftası: A Knight’s Tale (2001-132 dk.)
10 Chaucer’s Canterbury Tales, The Knight’s Tale Makale: Laura L. Howes “Gendered Paradises in The Canterbury Tales,” pp. 83-95
11 Makale: Laura L. Howes “Gendered Paradises in The Canterbury Tales,” pp. 95-109 Chaucer’s Canterbury Tales, The Merchant’s Prologue and Tale
12 Chaucer’s Canterbury Tales, The Franklin’s Prologue and Tale, The Nun’s Priest’s Prologue, Tale and Epilogue
13 Anonim: The Pearl
14 Anonim: Sir Orfeo
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

EDEBİ ESERLER: Dante’s Divine Comedy, Inferno (Cantos 1, 2, 3 and 4) Boccaccio’s Decameron (Prologue and Day 1) Chaucer’s early dream vision: The Book of the Duchess and The Parliament of Fowls Chaucer’s Canterbury Tales, General Prologue; The Knight’s Tale; The Merchant’s Prologue and Tale; The Franklin’s Prologue and Tale; The Nun’s Priest’s Prologue, Tale and Epilogue Anonymous: The Pearl and Sir Orfeo MAKALELER: Elmar Holenstein “The Zero-Point of Orientation: The Placement of the I in Perceived Space,” in The Body, ed. Donn Welton. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004. 57-94. Drew Leder “Flesh and Blood: A Proposed Supplement to Merleau-Ponty,” in The Body, ed. Donn Welton. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004. 200-210. Judith Butler “Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions,” in The Body, ed. Donn Welton. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004. 307-313. Laura L. Howes “Convention and the Poet in Two Early Dream-Poems,” in Chaucer’s Gardens and the Language of Convention. Gainesville, FL: University Press of Florida, 1997. pp. 35-63 (notes: 114-118) Laura L. Howes “Gendered Paradises in The Canterbury Tales,” in Chaucer’s Gardens and the Language of Convention. Gainesville, FL: University Press of Florida, 1997. pp. 83- 109 (notes: 121-124)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 40
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 12 5 60
Toplam İş Yükü (saat) 167

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 5 5 4 4 4
ÖÇ 7 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek