GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004012020 HISTORY OF LITERARY CRITICISM Ders 4 7 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencileri edebiyat eleştiri tarihi konusunda bilgi edinmeye ve bu konuyla ilgili belli başlı dönem ve eleştiri kuramlarını incelemeye teşvik etmektir. Ders ayrıca, öğrencileri eleştirel kuramlarla tanıştırmayı ve bu kuramları edebiyatla buluşturmayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Dilek Direnç / Doç. Dr. Aylin Atilla


1 1-Eleştiri tarihi boyunca karşılaşılan önemli eleştirmenleri ve onların kuram ve fikirlerini tanıyabilme.
2 2-Eleştirel kuramlarla ilgili belli başlı kavramları tanıyabilma.
3 3-Değişen zamana ve eleştirel kuramlara uygun olarak edebiyatın değer ve işlevini kavrayabilme.
4 4-Kendi eleştiri ve fikirlerini oluşturabilme.
5 5-Çeşitli metinlerin tarihsel ve kültürel arka planını tanıyabilme.
6 6-Eleştirel ve analitik düşünebilme.
7 7-Araştırma ödevi hazırlayabilme.
8 8-Genel olarak edebiyatı ve edebi eserleri değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, edebiyat eleştirisi tarihini genel ve kronolojik olarak incelemeyi amaçladığı için, öncelikle Platon, Aristo and Horas’ın eserleri ve fikirleriyle başlayıp daha sonra 19. yüzyılın sonuna kadar sırasıyla önemli eleştirmenlerin eser ve görüşleriyle devam etmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2 Derse Giriş- Tanıtım
3 Platon: Republic, Book X
4 Aristo: Poetics
5 Horace: Art of Poetry
6 Longinus: On the Sublime
7 Dante: Letter to Can Grande Pella Scala Boccacio: Life of Dante, from Chapter IX & X
8 Sir Philip Sidney: An Apology for Poetry
9 John Dryden: An Essay of Dramatic Poesy
10 Alexander Pope: An Essay on Criticism Samuel Johnson: Preface to Shakespeare
11 William Wordsworth: Preface to the Second Edition of Lyrical Ballads Samuel Coleridge: Biographia Literaria, from chapter XII, XIII, XIV
12 Matthew Arnold: The Function of Criticism at the Present Time
13 Hippolyte Taine: from History of English Literature
14 Henry James: The Art of Fiction
15 Genel değerlendirme.
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Critical Theory Since Plato, ed. By Hazard Adams. Önerilen Kaynaklar: Moran, Berna. Edebiyat Kuramı ve Eleştiri. Adams, Hazard, ed. Critical Theory Since Plato. New York: Harcourt, 1971. Atkins, G. Douglas, and Laura Morrow, eds. Contemporary Literary Theory. Amherst: University of Massachusetts Press, 1989. Con Davids, Robert, and Laurie Finke, eds. Literary Criticism and Theory: The Greeks to the Present. New York: Longman, 1989. Crane, R. S., et al. Critics and Criticism: Ancient and Modern. Chicago: University of Chicago Press, 1952. Jefferson, Ann, and David Robey. Modern Literary Theory: A Comparative Introduction. 2nd ed. London: Batsford, 1986. Rice Philip, and Patricia Waugh, eds. Modern Literary Theory; A Reader. 2nd ed. London: Arnold, 1992. Schorer, Mark, et al. Criticism: The Foundations of Modern Literary Judgement. New York: Harcourt, 1958. Selden, Raman, ed. The Theory of Criticism: From Plato to the Present. New York: Longman, 1988. Selden, Raman, and Peter Widdowson. A Readers Guide to Contemporary Literary Theory. 3rd ed. Lexington: The University Press of Kentucky, 1993. Watson, George. The Literary Critics. London: Woburn Press, 1973. Wimsatt, William K., and Cleanth Brooks. Literary Criticism: A Short History. New York: Alfred A. Knopf, 1964.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 4 8
Tartışma 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 11 3 33
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 5 5 3
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek