GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004032020 SEMINARS IN DRAMA STUDIES I Ders 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere dramatik metinleri derinlemesine incelemek için gerekli olan yöntem ve terimleri kazandırmak; öğrencileri çeşitli dönem ve kültürlerden seçilmiş olan dramatik metinlerle tanıştırmak ve bu metinlerin tarihi, kültürel ve bağlamsal arka planıyla metinler arasındaki etkileşimleri çözümleyebilmelerini sağlamak; öğrencilerin analiz, tartışma ve akılcı düşünme ve bunları etkili bir şekilde sunma becerilerini geliştirmektir.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu / Öğr. Gör. Dr. Sena Şahini


1 1. Temel tiyatro terminolojisi ve eleştirisini kullanarak (Avrupa, Amerika ve Türkiye’den) seçilmiş oyunları tanımak, tanımlamak ve analiz edebilmek.
2 2. Batı Tiyatrosundaki belli başlı gelişmeleri anlayabilmek ve tartışabilmek.
3 3. Başlıca tiyatro türleri ve terimlerini tanımak.
4 4. Tarihsel, kültürel ve biyografik bağlamla seçilen oyunlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek.
5 5. Sunum hazırlamak için gruplar halinde çalışmak.
6 6. Kitaplar, makaleler, internet ve tiyatro gösterilerinden oluşan çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiyi özümsemek ve değerlendirmek.
7 7. Akılcı ve tutarlı bir argüman geliştirmek için ilgili bilgiyi sentezleyebilmek.
8 8. Sunulan oyunların sahnelerinden seçilen küçük bir tiyatro gösterisi hazırlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tiyatro oyunları, tiyatro eleştirisi kuram ve yöntemleri, tiyatro terminolojisi, tiyatro türleri ve dönemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 The Beaux’ Stratagem (1707) – George Farquhar
3 The Beaux’ Stratagem (1707) – George Farquhar
4 She Stoops to Conquer (1773) – Oliver Goldsmith
5 She Stoops to Conquer (1773) – Oliver Goldsmith
6 The School for Scandal (1777) – Richard Brinsley Sheridan
7 The School for Scandal (1777) – Richard Brinsley Sheridan
8 Ara Sınav
9 The Importance of Being Earnest (1895) – Oscar Wilde
10 The Importance of Being Earnest (1895) – Oscar Wilde
11 A Doll’s House (1879) – Henrik Ibsen
12 Pygmalion (1913) - Bernard Shaw
13 Pygmalion (1913) - Bernard Shaw
14 Mother Courage and Her Children (1939) – Bertolt Brecht
15 Mother Courage and Her Children (1939) – Bertolt Brecht
16 Final Sınavı

• Şener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1991. • Çapan, Cevat. Değişen Tiyatro. İstanbul: Metis Yayınevi, 1992. • Restoration Plays. London: J. M. Dent and Sons Ltd., 1932, 1966 • Hirst, David L. Comedy of Manners. London: Arrowsmith, 1979. • Owen, Susan J. (ed.) A Companion to Restoraion Drama. Oxford: Blackwell, 2008. • Price, Martin. The Restoration and the 18th Century. London: Oxford UP, 1973. • Fisk, Deborah Payne. (ed.) English Restoration Theatre. Cambridge. Cambridge University Press, 2000. • Baldick, Chris. Literary Terms. Oxford: Oxford University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 5 3 5
ÖÇ 6 4 5 4 4
ÖÇ 7 5 5 4 4
ÖÇ 8 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek