GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004022020 CONTEMPORARY CRITICAL THEORY Ders 4 8 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencileri günümüz edebi ve kültürel okuma ve yorumlama kuramlarını anlamaya teşvik etmektir. Bu ders ayrıca, öğrencileri çeşitli çağdaş eleştirel kuramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Dilek Direnç / Doç. Dr. Aylin Atilla


1 1- Çağdaş edebi yaklaşımları anlayabilme.
2 2- Edebi kuramları ayırt edebilme.
3 3- Edebi kuram ve eleştiri terminolojisini kullanabilme.
4 4- Edebi eserleri, çağdaş edebiyat kuramları bilgileriyle kişisel olarak değerlendirebilme.
5 5- Kendilerine, başkalarına ve dünyaya bakış açılarını genişletebilme.
6 6- Eleştirel ve analitik düşünebilme.
7 7- Araştırma ödevi hazırlayabilme.
8 8- Genel olarak edebiyatı ve edebi eserleri değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, çağdaş edebiyat eleştirilerini genel olarak tanıtmayı amaçladığı için öncelikle 20. yüzyıl edebi eleştiri kuramlarını içermektedir. Tartışılacak olan kuramlar arasında: yeni eleştiri, arketipsel, yapısalcı, yapısalcılık sonrası, postmodern, okur- merkezli, psikoanalitik, Marksist, feminist, kültürel materyalizm, queer ve postkolonyel kuramlar bulunmaktadır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.
2 Derse Giriş- Tanıtım
3 Kuram Öncesi Kuram; Yeni Eleştiri
4 Arketipsel Eleştiri
5 Okur- merkezli Eleştiri
6 Yapısalcılık
7 Yapısalcılık Sonrası ve Yapıbozum
8 Postmodernizm
9 Psikoanalitik Eleştiri
10 Feminist Eleştiri
11 Lezbiyen/ Gay Eleştiri
12 Marksist Eleştiri
13 Yeni Tarihselcilik ve Kültürel Materyalizm.
14 Postkolonyel Eleştiri
15 Eko Eleştiri
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Barry, Peter. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester and New York: Manchester UP, 1995. Berger, Arthur Asa. Cultural Criticism. A primer of Key Concepts. London: SAGE Publications, 1995. Guerin, Wilfred L. et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. New York and Oxford: Oxford UP, 1992. Önerilen Kaynaklar: Moran, Berna. Edebiyat Kuramı ve Eleştiri. Adams, Hazard, ed. Critical Theory Since Plato. New York: Harcourt, 1971. Atkins, G. Douglas, and Laura Morrow, eds. Contemporary Literary Theory. Amherst: University of Massachusetts Press, 1989. Con Davids, Robert, and Laurie Finke, eds. Literary Criticism and Theory: The Greeks to the Present. New York: Longman, 1989. Crane, R. S., et al. Critics and Criticism: Ancient and Modern. Chicago: University of Chicago Press, 1952. Jefferson, Ann, and David Robey. Modern Literary Theory: A Comparative Introduction. 2nd ed. London: Batsford, 1986. Rice Philip, and Patricia Waugh, eds. Modern Literary Theory; A Reader. 2nd ed. London: Arnold, 1992. Schorer, Mark, et al. Criticism: The Foundations of Modern Literary Judgement. New York: Harcourt, 1958. Selden, Raman, ed. The Theory of Criticism: From Plato to the Present. New York: Longman, 1988. Selden, Raman, and Peter Widdowson. A Readers Guide to Contemporary Literary Theory. 3rd ed. Lexington: The University Press of Kentucky, 1993. Watson, George. The Literary Critics. London: Woburn Press, 1973. Wimsatt, William K., and Cleanth Brooks. Literary Criticism: A Short History. New York: Alfred A. Knopf, 1964.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 12 2 24
Tartışma 12 1 12
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Rapor Hazırlama 1 10 10
Seminer 1 3 3
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 3
ÖÇ 8 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek