GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002132020 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Almanca


Temel düzeyde Almanca bilgilerini kapsamaktadır.


Öğr. Gör. Mustafa Hakan Yıldız


1 Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri farkedebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlayabilmek.
2 Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katolog ve uyarılar.
3 Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak.Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelime Bilgisi,Gramer,Okuma,Dinleme,Yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Erste Verben (sein, heißen, kommen)
2 Personalpronomen
3 Tekil ve çoğuldaki ilk isimler
4 Belirli artikeller, alfabe
5 Şimdiki zamanda düzenli fiiller
6 Evet-hayır (Ja-Nein), Değil (Negation nicht)
7 Fiille soru oluşturma. Harfi Tarif Tekil-Çoğul
8 Ara Sınav
9 Sayılar
10 Sesli harf değişikliği olan fiiller (essen-trinken usw.)
11 Belirsiz zamir "man" - bileşik isimler
12 -i hali- Beğenme fiili (mögen)
13 -i hali- sahip olmak (haben), almak (nehmen) fiilleri
14 Ayrılabilir fiiller
15 Final Sınavı

DERS KİTABI: Niebisch,Daniela; Penning-Hiemstra,Sylvette;Specht,Franz;Bovermann,Monika;Reimann,Monika: Schritte 1 international; Hueber Verlag; Ismaning 2006s YARDIMCI KİTAPLAR: Reimann,Monika: Grundstufen-Grammatik;Max Hueber Verlag;Ismaning 2000 Fandrych,Chritian;Tallowitz,Ulrike: Klipp und Klar Klett international,Stuttgart 2000 Schmitt,Richard;Mahler,Gerhart: Wir Lernen Deutsch; Verlag Moritz Diesterweg,Frankfurt/M 2001Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 15 2 30
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2 3 4
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek