GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002172020 FOREIGN LANGUAGE I (ITALIAN) Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Diğer


Öğrencilere İtalyanca’nın basit gramer yapısı, kelime haznesi, ve basit günlük konuşmalara dair bilgi kazandırmak.


Pınar Aydemir


1 Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2 Temel gramer yapısını anlayabilme
3 Kelime haznesi oluşturabilme
4 Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5 Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6 Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7 Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8 İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İtalyan alfabesi – Telaffuz kuralları
2 Kendini tanıtmak / tanıştırmak /”olmak” fiili / ülke sıfatları / di edatı
3 Dişil ve eril isimler (tekil / çoğul) - o/-A/- E bitim
4 Sayılar / “sahip olmak” fiili / yaş sormak / söylemek /Nereli olduğunu söylemek ve sormak
5 - ARE bitimli fiil çekimi
6 in /a / da edatları
7 ERE bitimli fiil çekimi; –IRE bitimli fiil çekimi
8 Vize sınavı
9 Kendini ve aileni fiziksel / karakter olarak anlatmak.
10 -O /- A / - E bitim sıfatlar
11 İsim ve sıfatların birbiri ile olan uyumları
12 Selamlama biçimleri
13 Andare / Venire düzensiz fiil kullanımları
14 Dovere- potere- volere yardımcı fiilerin kullanımları
15 Bir teklifi kabul –reddetmek
16 Final sınavı

1. ’Italian One’ – set of copies from various text books. 2. ‘Easy Italian’ - set of copies from various reading books for beginnersYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Multirom CD Çalışması 14 2 28
Ev Ödevi 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 1
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek