GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002252020 CULTURAL HISTORY I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin Avrupa kültürü ve Avrupa’daki sanatsal, edebi, politik, etnik ve entelektüel gelişmeler konusunda bilgilenmelerini, belli başlı dönemleri, akımları, olayları ve bakış açılarını tarihsel süreç içinde değerlendirerek, genelde Avrupa, özelde İngiltere kültür tarihi konusunda eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmelerini sağlamaktır.


Dr. Sena Şahini


1 1. İngiliz dili, kültürü ve sanatı hakkında bilgiye sahip olabilme
2 2. Avrupa kültürü ve sanat akımları konusunda bilgiye sahip olabilme
3 3. Yazılı ve görsel metinlerde bulunan kültürel öğeleri saptayabilme
4 4. Avrupa kültürü ve sanatı ile ilgili bilgileri tarihsel süreç içerisinde analiz edebilme
5 5. Edinilen bilgileri edebiyat ve kültür derslerinde uygulayabilme
6 6. Kültürel bilgi birikimini yaşamın diğer alanlarında kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Avrupa’da kültürel ve sanatsal hareketler, mimarlık, resim, edebiyat, müzik ve diğer sanatlar, siyasi, etnik, kültürel ve entelektüel akımlar. Avrupa kültür tarihi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Kültür nedir? Kültür ve uygarlık arasındaki farklar.
3 Tarih Öncesi Britanya, Tarih öncesi sanat: (Lascaux Mağarası, Tarihöncesi oymalar, Stonehenge) Keltler döneminde Britanya
4 Britanya’da Roma-Kelt dönemi. Kilise, devlet ve sanat
5 Anglo-Saxon Dönemi, Beowulf, The Seafarer,
6 Anglo-Saxon Dönemi Ecclesiastical History of the English Nation, History of the Britons.
7 Norman Dönemi Henry II, Roma tarzı mimari
8 Manga Carta ve Parlamentonun doğuşu, Ortaçağ sanatı, Gotik Mimari
9 Ara sınav
10 Şövalyelik ve Feodal Sistem, Haçlı seferleri
11 Sir Gawain and the Green Knight
12 Kilise, Ortaçağ’da kraliyet ve aristokrasinin sanata katkısı
13 Büyük Kıtlık dönemi, Veba dönemi, Köylü ayaklanmaları
14 Britanya’da ortaçağ mimarisi, İngilizce’de değişimler: Orta İngilizce.
15 Canterbury Tales
16 Final Sınavı

• Bazin, Germain. A Concise History of Art from Prehistoric Times to the Present. New York: Bonanza, 1959 • Gombrich, E.H. The Story of Art. London: Phaidon, 1995 • Ford, Borris. Ed. The Cambridge Cultural History. Cambridge: Cambridge UP, 1992 • Tarakçı, Ümit. İngiliz Kültür Tarihi. Ege Üniversitesi Yaynları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 5 3 3
ÖÇ 2 3 3 4
ÖÇ 3 3 5 3 3
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek