GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003112020 FOREIGN LANGUAGE III (FRENCH) Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Fransızca


CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A2 seviyesine hazırlamak.


Öğr. Gör. Figen Seyhan


1 Dinleme becerisi doğrultusunda günlük hayatta kullanılan kelimeleri orta düzeyde fark edebilmek, anlamak ve yorumlayabilmek.
2 Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan kelimeleri ve orta düzeydeki cümleleri anlayabilmek.
3 Konuşma becerisi doğrultusunda orta düzeyde cümlelerle konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek. Günlük hayatın gereği diyalogları kurabilmek.
4 Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, bazı temel konularda fikir belirten kısa metinler yazabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders 1 Bir önceki yılın genel tekrarı, Passé Comp. ve İmparfait .
2 Ders 2 Passé Comp. ve İmparfait ‘nin aralarındaki fark ve kullanım alanları.
3 Ders 3 Tarih söyleyebilmek, Participe Passé kuralları.
4 Ders 4 Zamana göre sıralama, fiilin mastar hali, amaç belirtmek için ‘pour + mastar’ kullanımı.
5 Ders 5 Geleceği anlatmak: şimdiki zaman, gelecek zaman ve yakın gelecek.
6 Ders 6 Varsayımlar: si + şimdiki zaman, si + gelecek zaman.
7 Ders 7 Quand + gelecek zaman, kuralsız fiiller, alıştırmalar.
8 Ara sınav
9 Ders 8 ‘qui’ ve ‘que’ zamirlerinin kullanımı, alıştırmalar.
10 Ders 9 Cümlede sıfatların yerleri, celui ve celle’in kullanımı
11 Ders 10 Şart Kipi ( Le Conditionel)
12 Ders 11 ‘Lequel’ zamirinin kullanımı ve kelimeye göre gösterdiği değişiklikler.
13 Ders 12 ‘ou’ve ‘dont’ zamirlerinin kulanıldığı durumlar, alıştırmalar.
14 Ders 13 Sıfatların ‘comparatif’ ve ‘superlatif’ kullanımları
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Guy Capelle / Robert Menand (2007). TAXİ! Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak MerkezYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 2 1
ÖÇ 2 5 2 1
ÖÇ 3 5 2 1
ÖÇ 4 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek