GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003192020 AUTOBIOGRAPHY AND FICTION I Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin otobiyografinin edebi bir tür olarak özelliklerini söz konusu türün antik dönemden yirminci yüzyılın erken dönemine kadar geçirdiği gelişimi tartışarak tanımalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrenciler kadınların ve erkeklerin edebi yapıtlarda kendilerini nasıl temsil ettikleri ve erkek- eğilimli uzun süren bir gelenek karşısında kadınların yaşamlarına dair yapıtlarının kendi farkındalık ve özgürlüklerini kazanmalarına nasıl katkıda bulunduğu konusunda bilgi edinme fırsatı elde ederler. Bu ders, aynı zamanda, öğrencilerin yaşam ve edebiyat arasında yakın ilişki kurmalarına yardımcı olur.


Prof. Dr. Rezzan Silkü


1 Otobiyografi, biyografi ve kurmaca gibi edebi türler arasındaki farklılığı tanıyabilme.
2 Kadın ve erkeklerin kendilerini edebi yapıtlarında nasıl temsil ettikleri konusunda farkındalık geliştirebilme.
3 Otobiyografiyi kültür, din, sınıf ve cinsiyet farklılıkları ile ilişkilendirerek değerlendirebilme.
4 Otobiyografi incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme.
5 Yaşam ve edebiyat arasında yakın ilişki kurabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Otobiyografi türünün özellikleri, Otobiyografik kurmaca, biyografi, anı, kurmaca ve tarih, Otobiyografik özne, Kişisel deneyim ve tarihsel geçmiş, Otobiyografi üzerine eleştiri ve söz konusu eleştirinin edebi yapıtlardaki yansımaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve içeriği
2 Otobiyografi Kurmaca Otobiyografik kurmaca Tarihsel gelişim
3 Otobiyografi ve kadın otobiyografi geleneği
4 Otobiyografi ve kadın otobiyografi geleneği
5 Otobiyografi Biyografi Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
6 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
7 Otobiyografik kurmaca Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
8 Ara sınav
9 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları Otobiyografinin Viktorya döneminde algılanışı
10 Edebi biyografide deneme
11 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
12 Film: Orlando
13 Otobiyografi Hatırat
14 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
15 Hatırat üzerine bir film: Iris Murdoch
16 Final Sınavı

Temel kaynaklar: Anderson, Linda. Autobiography, (London and New York: Routledge), 2001. Bayley, John. Iris: A Memoir of Iris Murdoch. (London : Abacus), 1999. Brontë, Anne. Agnes Grey. (Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd.), 1998. Chitham, Edward. A Life of Anne Brontë. (Oxford: Blackwell), 1991. Woolf, Virginia. Orlando. (Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd.), 2003. Yardımcı kaynaklar: Burns, Christy. L. “Redressing Feminist Identities: Tensions between Essential and Constructed Selves inVirginia Woolf’s Orlando” Twentieth Century Literature, Vol. 40, No. 3. (Autumn, 1994), pp. 342-364. http://links.jstor.org/sici?sici=0041-462X%28199423%2940%3A3%3C342%3ARFITBE%3E2.0.CO%3B2-D. 14.07.2006 Jelinek, Estelle C. The Tradition of Women’s Autobiography: From Antiquity to the Present, (Boston: Twayne Publishers), 1986. Nnussbaum, Felicity A. The Autobiographical Subject: Gender and Ideology in Eighteenth Century England. (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press), 1995. Peterson, Linda H. Traditions of Victorian Women’s Autobiography: The Poetics and Politics of Life Writing, (Charlottesville and London: University Press of Virginia), 1999. Rinehart, Keith. “The Victorian Approach to Autobiography” Modern Philology, Vol. 51, No. 3. (Feb., 1954), pp. 177-186. http://links.jstor.org/sici?sici=0026-8232%28195402%2951%3A3%3C177%3ATVATA%3E2.0.CO%3B2-Z. 05.07.2006 Smith, Sidonie and Julia Watson (eds.). Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, (Minneapolis: University of Minnesota Pr.), 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 4 3 5
ÖÇ 4 3 5 4 3 4
ÖÇ 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek