GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003252020 LITERATURE AND FILM I Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilerin edebi sanatların nasıl sinemaya ve ekrana aktarıldıklarını kavrayabilmesini, bunu yaparken bilgi ve medya çağının gereklilerini açıklayabilmesi ve bir anlamda edebiyatın yerini bilgi ve ikon çağında nasıl sinema ve görsel medyanın aldığını anlamasını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Civelekoglu


1 Edebiyat ve görsel sanatları karşılaştırabilmek.
2 Medyalararasılık kavramını anlayabilmek.
3 Sinema, edebiyat ve kültür ilişkisi farkındalığı.
4 Çeşitli Edebiyat uyarlamalarını tanıyabilmek.
5 Sinemanın “metinlerarasılığını” kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Sinema ve Edebiyat bağlantısı. - Yazıdan “resme” aktarım ve “çeviri” süreci. - Sanatlar- ve medyalararasılık olgusu. - Bir sinema filmini bilimsel yöntemlerle “okuyabilme”. - Edebiyatbilimsel yöntemlerin kültürbilimsel modifikasyonla sinema ve genel anlamda görsel sanatlara uygulanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve kapsamının anlatılması
2 Film vs. Roman.
3 Edebiyatbilimsel yöntemlerle Film analizi.
4 Örnek bir film analizi.
5 Sinemaya uyarlanmış edebi bir eser analizi.
6 İlgili edebi eserin film versiyonunun incelenmesi.
7 Yazının ardıllığı ile filmin eşzamanlılığı.
8 Vize sınavı
9 Edebiyat – Sinema – Kültür ilişkisi.
10 Film
11 Analiz
12 Film
13 Analiz
14 Filmlerde Sembol ve Motif.
15 Örnek bir film incelemesi.
16 Final sınavı

James Monaco, "How to Read a Film" Çeşitli filmler Ders öğrencilerin de fikri alınarak her dönem farklı bir tema üzerinden yürütüleceği için farklı filmler izlenecektir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 2 2
Bireysel Çalışma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek