GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003312020 ACADEMIC WRITING III Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin birinci sınıfta almış oldukları Akademik Düşünme ve Yazım ve Araştırma ve Yazım Süreci adlı derslerdeki teorik bilgilerini eleştirel metin çözümleme süreci ile birleştirmelerini sağlamaktır. Dersin yazım ve düşünme süreçlerini cilalamaktan öte edebi ve artistik eserlerin yakın okuması ile yazma sürecinin planlanmasını öğretmek diğer amaçları arasındadır.


Dr. Öğretim Üyesi Funda Civelekoğlu


1 Konu cümleciği oluşturabilme ve paragraf yazabilme.
2 Edebi ve artistik metinlerin alt okumasını yapabilme ve argüman oluşturabilme.
3 Yazma sürecini ve öğelerini tanımlayabilme ve sökebilme.
4 Makale yazım süreci için hazırlanma aşamalarını tekrarlayabilme.
5 Taslak, beyin fırtınası, vb. yöntemleri kullanabilme ve makale yazma sürecinde kullanabilme.
6 Tez cümleciği, buna bağlı konu cümlecikleri ve argümanlar oluşturarak örnek, detay vb. Yapıları kullanabilme.
7 Makalenin organizasyonunu ve iç dinamiklerini tanımlayabilme.
8 Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarını bütüncül tutarlılık ve bölgesel tutarlılık olarak bağlayabilme.
9 Eleştirel ve analitik düşünebilme ve bunları edebi metinlerde kullanabilme.
10 İncelenen metin ve yazım aşaması arasında bağlantı kurabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yazım ve düşünme aşamaları, konu belirleyebilme ve fikir/argüman üretebilme, Teorik yazım kuralları ve MLA. Paragraf, makale (giriş, gelişme ve sonuç), edebi ve artistik eserler, Beyin fırtınası yöntemleri, çalışma taslağı, alıntılama yöntemleri ve kaynakça oluşturma süreci.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Akademik yazım nedir? Öğeleri nelerdir? Süreç nasıl organize edilir?
2 Konu cümleciği nasıl yazılır? Konu, argüman ve fikir bağlantısı nedir? Nasıl kurulur?
3 Paragrafın ögeleri nelerdir? (Konu cümleciği, fikir bütünlüğü, tutarlılık, destekleyici cümle oluşturma)Beyin fırtınası yöntemleri nelerdir? (Listeleme, serbest çağrışım, haritalandırma, balık kılçığı modeli, neden-sonuç ilişkilendirmeleri)
4 Paragraf çeşitleri (anlatısal, karşılaştırma, açıklayıcı, tartışmacı, neden-sonuç, vb.)
5 Yazmanın farklı türleri (e-mail, mektup, resmi ve gayri resmi dil kullanımı, CV, vb).
6 Makaleye Giriş: Tez cümleciği nasıl oluşturulur?
7 Giriş paragrafı, türleri ve taslak oluşturma.
8 Arasınav
9 Gelişme paragrafları, sonuç ve makalenin organizasyonu. Örnek edebi metin: Maurier’in “The Birds” adlı hikayesi.
10 Maurier, “The Birds” analizi, tez cümleciği çıkarma ve beyin fırtınası.
11 Makale türleri (Neden-sonuç, açıklayıcı, tartışmacı, anlatısal, karşılaştırma, vb).
12 Tartışmacı Makale ve “The Birds” (Planlama, Organize etme, argüman oluşturma, detayları inceleme, taslak hazırlama, vb).
13 Tartışmacı reaksiyon/değerlendirme makalesi nedir? Nasıl yazılır?
14 Thomas Hardy’den Tess of the D’ubberviless adlı romanın analizi, tematik ve edebi incelemesi, yakın okuma.
15 Tess of the D’urbervilles romanı hakkında konu belirleme, argüman oluşturma ve sav çıkarma süreci.
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students. 3rd. ed. L. Smalley, Redgina, Mary K. Ruetten. Refining Composition Skills: Rhetoric and Grammar for ESL Students. New York: Macmillan Publishing Company, 1986. James, Missy and Alan P. Mirackel. Reading Literature and Writing Argument. England: Pearson, 2012. Du Maurirer, Daphne. “The Birds.” Library. Hardy, Thomas. Tess of the D’urbervilles. London: Penguin English Library, 2012. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th edition. London: Modern Language Association, 2009. Taylor, Gordon. The Student’s Writing Guide for the Arts and Social Sciences. New York: Cambridge University Press, 1989.London: Routledge, 2011.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 5
ÖÇ 2 4 4 3 5 3
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 4 5
ÖÇ 5 3 4 4 4 5
ÖÇ 6 3 4
ÖÇ 7 3 4
ÖÇ 8 2 4
ÖÇ 9 3 4 2 4 5 5 5
ÖÇ 10 3 3 3 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek