GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003302020 TOPICS IN POSTMODERN FICTION II Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

LisansBu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş eleştiri kuramları ışığında Çağdaş İngiliz Romanında (1990-2010) seçilen eserlerin ayrıntılı olarak incelenmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu ders, öğrencilerin seçilen eserlerin eleştirel çözümlemesini yaparak, metnin edebi özelliklerini incelemelerini sağlamayı amaçlamaktadır


Doç. Dr. Aylin Atilla


1 İngiliz Edebiyatında 1990 sonrası döneme ait metinleri tanıyabilme.
2 Bu metinlerin edebi özelliklerini ayırt edebilme
3 Metinlerin tarihsel ve kültürel arka planını tanıyabilme.
4 Metinlerin yazıldığı dönemin tarihi, politik ve kültürel değerlerinin ve dinamiklerinin farkına varabilme.
5 Metinleri, sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk sorunsallarıyla yorumlayabilme
6 Bu dönemde yazılmış eserleri farklı bakış açıları ve eleştirel yöntemlerle yorumlayabilme
7 Romanlar hakkında saptadıkları bir problemin çözümü konusunda araştırmalar yapıp sonucunu yazılı olarak ifade edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, öğrenciler, çağdaş eleştiri kuramları ışığında Çağdaş İngiliz Romanında (1990- 2010) seçilen eserlerin ayrıntılı olarak inceleyeceklerdir. Romanlar, postmodern eleştirel kuramlar, 20 yy. ikinci yarısında İngiliz kültürü, tarihi, toplumsal cinsiyet, etnik ve ırk konuları, yerel ve küresel kavramlar çerçevesinde ele alınacaktır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anlatı Formları - Postmodern Gerçekçilik - Kültürel Anlatılar
2 Çağdaş Meseleler
3 Bellek - Pat Barker, Double Vision / Regeneration
4 Pat Barker, Double Vision / Regeneration
5 Pat Barker, Double Vision / Regeneration
6 Şehir ve Kimlik - Graham Swift, Tomorrow
7 Şehir ve Kimlik - Graham Swift, Tomorrow
8 Ara Sınav
9 Şehir ve Kimlik - Graham Swift, Tomorrow
10 Cinsiyet - Alev L. Courtier, The Palace of Tears
11 Cinsiyet - Alev L. Courtier, The Palace of Tears
12 Cinsiyet - Alev L. Courtier, The Palace of Tears
13 Milenyum Sonrası- Distopya - J. G. Ballard, Kingdom Come
14 Milenyum Sonrası- Distopya - J. G. Ballard, Kingdom Come
15 Milenyum Sonrası- Distopya - J. G. Ballard, Kingdom Come
16 Final Sınavı

DERS KİTAPLARI:  Tew, Philip. The Contemporary British Novel, 2002.  Bradford, Richard. The Novel Now, 2007.  Bentley, Nick. Contemporary British Fiction, 2010.  Pat Barker, Double Vision / Regeneration  Graham Swift, Tomorrow  Alev L. Courtier, The Palace of Tears  J. G. Ballard, Kingdom Come KAYNAK KiTAPLAR:  Atilla Aylin., The Self as Trace: The Ethics of Representation in the Contemporary English Novel ,Ege University Press, İZMİR, 2016.  Atilla, Aylin., Historiography and the English Novel, Ege University Press, İZMİR, 2008  Childs, Peter. Contemporary Novelists. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.  Cowart, David. History and the Contemporary Novel. Edwardville: S.Illinois U.P., 1989.  Jenkins, Keith (ed). Postmodern History Reader. London, Routledge, 1997.  ---. Rethinking History. London and N.Y.: Routledge, 1999.  Lane, Richard. Contemporary British Fiction. Oxford: Polity Press, 2003.  Lee, Alison. Realism and Power: British Postmodern Fiction. N.Y.: Routledge, 1990.  Lukacs, Georg. The Historical Novel. London: Merlin Press, 1982.  Mc Hale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Routledge, 1987.  Waugh, Patricia. Metafiction. N.Y.: Routledge, 1984.  Taylor, D.J. After the War: The Novel and English Society Since 1945. London:  Chatto & W., 1993.  Gasiorek, Andrzej. Post-War British Fiction. London: Edward Arnold, 1995.  Stevenson, Randall. The Last of England. Oxford: Oxford U.P., 2005.  McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Edward Arnold, 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Tartışma 10 4 40
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 4 3 5
ÖÇ 2 4 5 3 5
ÖÇ 3 4 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek