GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003262020 LITERATURE AND FILM II Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilerin edebi sanatların nasıl sinemaya ve ekrana aktarıldıklarını kavrayabilmesini, bunu yaparken bilgi ve medya çağının gereklilerini açıklayabilmesi ve bir anlamda edebiyatın yerini bilgi ve ikon çağında nasıl sinema ve görsel medyanın aldığını anlamasını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Civelekoğlu


1 Edebiyat ve görsel sanatları karşılaştırabilmek.
2 Medyalararasılık kavramını anlayabilmek.
3 Sinema, edebiyat ve kültür ilişkisi farkındalığı.
4 Çeşitli Edebiyat uyarlamalarını tanıyabilmek.
5 Sinemanın “metinlerarasılığını” kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Sinema ve Edebiyat bağlantısı. - Yazıdan “resme” aktarım ve “çeviri” süreci. - Sanatlar- ve medyalararasılık olgusu. - Bir sinema filmini bilimsel yöntemlerle “okuyabilme”. - Edebiyatbilimsel yöntemlerin kültürbilimsel modifikasyonla sinema ve genel anlamda görsel sanatlara uygulama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Film vs. Roman
2 Film gösterimi
3 Film analizi
4 Film gösterimi
5 Film analizi
6 Film gösterimi
7 Film analizi
8 Vize sınavı
9 Film gösterimi
10 Film analizi
11 Film gösterimi
12 Film analizi
13 Film gösterimi
14 Film analizi
15 Genel değerlendirme
16 Final sınavı

James Monaco, "How to Read a Film"Çeşitli filmler Ders öğrencilerin de fikri alınarak her dönem farklı bir tema üzerinden yürütüleceği için farklı filmler izlenecektir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 2 2
Bireysel Çalışma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek