GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003162020 ENGLISH ROMANTICS Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere İngiliz edebiyatında romantik dönemin özelliklerini ve edebiyat tarihi içerisindeki önemini şiir türüne yoğunlaşarak aktarmak.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Civelekoğlu


1 İngiliz Romantik Dönem şiirlerinin dinamiklerini ve özelliklerini kavrayabilmek.
2 İngiliz Edebiyatı nda Romantik Dönem in yerini ve önemini kavrayabilmek.
3 Edebiyat tarihindeki romantik etkilerin farkına varabilmek.
4 Edebi bir metinde romantik imgeleri ayırt edebilmek.
5 İngiliz Edebiyatı nda romantik dönem şairlerinin belli başlı eserlerini tanımak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Romantizm - Klasisizm ayrımı. - İngiliz Edebiyatı'nda romantik dönemin özellikleri ve etki alanları. - İngiliz Edebiyatı'nda romantik dönem şairlerinin eserlerinden örnekler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve içeriği
2 Romantizmin arka planı, romantizm ve klasisizm ayrımı.
3 William Blake, eserleri ve romantik döneme etkileri
4 William Wordsworth, eserleri ve romantik döneme etkileri; Preface to Lyrical Ballads
5 William Wordsworth, doğa algısı, şair ve şiir anlayışı
6 Film: Pandaemonium
7 Samuel Taylor Coleridge, eserleri ve romantik döneme etkileri
8 Samuel Taylor Coleridge, Gotik Romantik Edebiyat
9 Ara sınav
10 Lord Byron, Romantik (Byronic) Kahraman Tanımı
11 Percy Bysshe Shelley, Şiir üzerine düşünceleri
12 John Keats, Negatif Kabiliyet kavramı, şiirleri
13 Film: Bright Star
14 Diğer romantik şair ve eleştirmenlere genel bakış
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: Perkins, David. English Romantic Writers. Harcourt Brace College Publishers, 1995. Yardımcı Kaynaklar: Abrams, M. H. The Mirror and the Lamp. Oxford University Press, 1953. Babbitt, Irving. Rousseau and Romanticism. Theclassics Us, 2013. Bloom, Harold. Romanticism and Consciousness Essays in Criticism. W.W. Norton & Company, 1970. Bloom, Harold. The Visionary Company: a Reading of English Romantic Poetry. Cornell Univ. Press, 1995. Chandler, James, and Maureen N. McLane. The Cambridge Companion to British Romantic Poetry. Cambridge University Press, 2008. Curran, Stuart. The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge University Press, 2010. Frye, Northrop. Fearful Symmetry. Beacon Press, 1962. Lowes, John Livingstone. The Road to Xanadu. Princeton University Press, 2014. Thorslev, Peter L. The Byronic Hero: Types and Prototypes. University of Minnesota Press, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 1 5 4 3
ÖÇ 2 5 3 4 4 2 4 4 3
ÖÇ 3 5 3 5 4 3 5 3
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 4 3
ÖÇ 5 5 4 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek