GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004092020 FOREIGN LANGUAGE V (ITALIAN) Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

LisansÖğrencilere İtalyanca’nın basit gramer yapısı, kelime haznesi, ve basit günlük konuşmalara dair bilgi kazandırmak.


Pınar Aydemir


1 Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2 Temel gramer yapısını anlayabilme
3 Kelime haznesi oluşturabilme
4 Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5 Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6 Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7 Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8 İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Geçmiş zaman + miş’li geçmiş zaman + gelecek zaman + geçmişte gelecek zaman kullanımlar
2 Geçmiş zaman + miş’li geçmiş zaman + gelecek zaman + geçmişte gelecek zaman kullanımları
3 Geçmiş’te yapılan yolculuklar – gelecekte yapılmak istenen tatiller - zamanlara ait özellikler kullanılarak yazılı ve sözlü anlatım
4 Geçmiş’te yapılan yolculuklar – gelecekte yapılmak istenen tatiller zamanlara ait özellikler kullanılarak yazılı ve sözlü anlatım
5 Geleceğe dair proje anlatımı. Bir iş görüşmesinde kendini anlatma
6 Geleceğe dair proje anlatımı. Bir iş görüşmesinde kendini anlatma
7 İtalyan yemek kültürü + aile yapısı, “ pasta” çeşitleri . Yemek yenilen yerler ve özellikleri. Yemek siparişi verme
8 Ara sınav
9 Koşul cümleleri (gelecek zaman kullanımı)
10 Koşul cümleleri (gelecek zaman kullanımı)
11 İtalya’nın önemli bayramları . İtalya’da ulaşım
12 Nesne değerli zamirler (pronomi diretti) kullanımları
13 Nesne değerli zamirler (pronomi diretti) kullanımları
14 Pronomi diretti + Ne particella kullanımı ( değişik zamanlarla kullanımları)
15 Pronomi diretti + Ne particella kullanımı ( değişik zamanlarla kullanımları)
16 Final sınavı

1. ’Italian One’ – set of copies from various text books 2. ‘Easy Italian’ - set of copies from various reading books for beginnersYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Multirom CD Çalışması 14 3 42
Ev Ödevi 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
ÖÇ 4 1
ÖÇ 5 1
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek