GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004132020 COMPARATIVE LITERATURE I Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, farklı kültürel ve ulusal geleneklere dayanan şiir, kısa öykü ve romanların, izlek, motif, imge, mit ve arketiplere dayalı karşılaştırmalı bir incelemesini amaçlar.


Prof. Dr. Dilek Direnç


1 Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemleri anlayabilme.
2 Farklı kültürler, gelenekler, edebiyatlar ve yazarları tanıma.
3 Edebi metinlerde kültürel çeşitliliğin ötesinde var olan ortak izlek, motif, imge ve arketipleri tanıyabilme.
4 Edebi metinleri kültürlerarası ve karşılaştırmalı bir perspektiften okuma ve tartışma becerileri geliştirebilme.
5 Kültür ve edebiyatın duyarlı okurları olabilme.
6 On dokuzuncu yüzyılda bir akademik disiplin olarak ortaya çıktığından bu yana karşılaştırmalı edebiyat tanımının geçirdiği değişimi kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının temel kavram, kuram ve yöntemleri; Türk, Amerikalı ve İngiliz yazarlardan karşılaştırmalı şiir, kısa öykü ve roman incelemeleri; Kültürlerarası ve karşılaştırmalı okumalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması.
2 Karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri: tarihçe, kuramlar, yöntemler. Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı kitabından okumalar
3 Metinlerarasılık ve yeniden yazım terimlerinin incelenmesi
4 The Odyssey,Book X; A Defense of Circe - Katherine Anne Porter;“Circe” - Eudora Welty;“Circe/Mud Poems” - Margaret Atwood
5 Eleanor Wilner’ın Penelope şiirleri: “The World is not a Meditation” & “Ambition”; The Robber Bridegroom - Eudora Welty
6 The Bloody Chamber and Other Stories - Angela Carter; Kırk Oda - Murathan Mungan
7 The Epic of Gilgamesh & Kadın Destanı - Ayla Kutlu
8 Arasınav
9 “The Literature of Matrilineage” - Nan Bauer Maglin; “Arda Kalan” - Erendiz Atasü
10 “The Old Order” - Katherine Anne Porter; “Old Mrs. Harris” - Willa Cather
11 Bir Göçmen Kuştu O & Emir Bey’in Kızları - Ayla Kutlu
12 Dağın Öteki Yüzü - Erendiz Atasü
13 Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin
14 The Woman Warrior - Maxine Hong Kingston
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı. Kamil Aydın. Kitaplar: Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı. Kamil Aydın. Atwood, Margaret. “Circe /Mud Poems.” In Selected Poems. New York: Simon and Schuster, 1976. 201-23. Homeros. Odysseia. 1970. Çev. Erhat, Azra & A. Kadir. İstanbul: Can Yayınları, 1988. Homer. The Odyssey of Homer. Trans. Richmond Lattimore. New York: Harper and Row, 1965. Ortner, Sherry B. “Is Female to Male as Nature is to Culture?” Woman, Culture, and Society. Ed. Rosaldo, Michelle Zimbalist and Louise Lamphere. Stanford: Stanford UP, 1974. 67-87. Ostriker, Alicia Suskin. “The Thieves of Language: Women Poets and Revisionist Mythmaking.” Coming to Light: American Women Poets in the Twentieth Century. 1985. Ed. Diane Wood Middlebrook and Marilyn Yalom. 10-36. Porter, Katherine Anne. A Defense of Circe. New York: Harcourt, Brace and Company, 1954. Rich, Adrienne. “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision.” The Norton Anthology of Literature by Women: The Tradition in English. Ed. Sandra Gilbert and Susan Gubar. New York: Norton & Comp, 1985. 2044-56. Sellers, Susan. Myth and Fairy Tale in Contemporary Women’s Fiction. New York: Palgrave, 2001. Welty, Eudora. The Robber Bridegroom. 1942. New York & London: HBJ, 1978. Wilner, Eleanor. Reversing the Spell: New and Selected Poems. Port Townsend, Washington: Copper Canyon Press, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Makale Yazma 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 3 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 3 3 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek