GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004142020 COMPARATIVE LITERATURE II Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, farklı kültürel ve ulusal geleneklere dayanan şiir, kısa öykü ve romanların, izlek, motif, imge, mit ve arketiplere dayalı karşılaştırmalı bir incelemesini amaçlar.


Prof. Dr. Dilek Direnç


1 Edebi metinleri kültürlerarası ve karşılaştırmalı bir perspektiften okuma ve tartışma becerileri geliştirebilme.
2 Kültür ve edebiyatın duyarlı okurları olabilme.
3 On dokuzuncu yüzyılda bir akademik disiplin olarak ortaya çıktığından bu yana karşılaştırmalı edebiyat tanımının geçirdiği değişimi kavrayabilme.
4 Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına ilişkin temel kavram, kuram ve yöntemleri anlayabilme.
5 Farklı kültürler, gelenekler, edebiyatlar ve yazarları tanıma.
6 Edebi metinlerde kültürel çeşitliliğin ötesinde var olan ortak izlek, motif, imge ve arketipleri tanıyabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının temel kavram, kuram ve yöntemleri; Türk, Amerikalı ve İngiliz yazarlardan karşılaştırmalı şiir, kısa öykü ve roman incelemeleri; Kültürlerarası ve karşılaştırmalı okumalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması.
2 Karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri: tarihçe, kuramlar, yöntemler. Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı kitabından okumalar
3 “The Literature of Matrilineage” - Nan Bauer Maglin; “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” – Joan W. Scott
4 “Arda Kalan” - Erendiz Atasü; “The Old Order” - Katherine Anne Porter
5 Bir Göçmen Kuştu O & Emir Bey’in Kızları – Ayla Kutlu
6 Bir Göçmen Kuştu O & Emir Bey’in Kızları – Ayla Kutlu
7 Dağın Öteki Yüzü - Erendiz Atasü
8 Arasınav
9 The Secret Scripture – Sebastian Barry
10 The Secret Scripture – Sebastian Barry
11 “The Yellow Wallpaper” - Charlotte Perkins Gilman
12 Hanna’s Daughters – Marianne Fredriksson
13 The Sheltered Life- Ellen Glasgow
14 Solar Storms – Linda Hogan
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

“The Literature of Matrilineage” - Nan Bauer Maglin “Gender: A Useful Category of Historical Analysis” – Joan W. Scott “Arda Kalan” - Erendiz Atasü “The Old Order” - Katherine Anne Porter Bir Göçmen Kuştu O & Emir Bey’in Kızları – Ayla Kutlu The Secret Scripture – Sebastian Barry “The Yellow Wallpaper” – Charlotte perkins Gilman Hanna’s Daughters – Marianne Fredriksson The Sheltered Life- Ellen Glasgow Solar Storms – Linda HoganYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Makale Yazma 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 3 5
ÖÇ 6 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek