GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004152020 CONTEMPORARY BRITISH FICTION I Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Çağdaş İngiliz romanı hakkında bilgi edinme ve eleştirme becerisi ile analiz yeteneğini geliştirmek.


Prof. Dr. Şebnem Toplu


1 Çağdaş İngiliz romanı hakkında bilgi sahibi olma
2 Çağdaş İngiliz romanıyla ilgili kavram ve terimler hakkında bilgi sahibi olma
3 Edebi eleştirel ve tarihsel yaklaşımları çağdaş İngiliz romanını çözümlemede kullanabilme
4 Çağdaş İngiliz romanı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatlarına karşılaştırmalı olarak uygulayabilme
5 Çağdaş İngiliz romanı ve kültürünün kazandırdığı bilgi birikimi, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına aktarabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çağdaş İngiliz romanından örneklerle modernizm ve postmodernizm kavramlarını, romanın yapısını ve dönemi irdelemek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 İngiliz romanında modernizm ve postmodernizm kavramları
3 James Joyce - A Portrait of the Artist as a Young Man
4 James Joyce - A Portrait of the Artist as a Young Man
5 John Fowles - The French Lieutenant’s Woman
6 John Fowles - The French Lieutenant’s Woman
7 John Fowles - The French Lieutenant’s Woman
8 Ara sınav
9 Julian Barnes - A History of the World in 10 ½ Chapters
10 Julian Barnes - A History of the World in 10 ½ Chapters
11 Julian Barnes - A History of the World in 10 ½ Chapters
12 Margaret Drabble - The Seven Sisters
13 Margaret Drabble - The Seven Sisters
14 Margaret Drabble - The Seven Sisters
15 Kazuo Ishiguro - A Pale View of Hills
16 Genel değerlendirme

Ders Kitabı: James Joyce A Portrait of the Artist as a Young Man, John Fowles The French Lieutentant’s Woman, Julian Barnes A History of the World in 10 ½ Chapters, Margaret Drabble The Seven Sisters, Kazuo Ishiguro A Pale View of Hills Yardımcı Kaynaklar: English, James. Contemporary British Fiction. Oxford:Blackwell, 2006. Head, Dominic. Modern British Fiction. Cambridge: Cambridge UP, 2002. Lane, Richard. Contemporary British Fiction. Cambridge: Polity Pres, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 2
ÖÇ 2 4 5 2 3
ÖÇ 3 5 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek