GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004182020 MODERN ENGLISH POETRY II Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, başlıca şairlerin yapıtlarından örneklerle, 20.Yüzyıl İngiliz ve Amerikan şiirlerinin özelliklerini incelemek üzere tasarlanmıştır. Bu lisans dersinin temel amacı, Çağdaş İngiliz ve Amerikalı şairlerin yapıtlarındaki yansımalar ve bazı toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler ışığında, 20.Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan edebi akımları tartışmaktır.


Prof. Dr. Atilla SİLKÜ


1 Şiir tekniği ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi
2 Temaların, dönemin kendine has sosyo-politik ve sanatsal duruşuyla olan etkileşimini yorumlayabilme
3 Geç Yirminci Yüzyıl İngiliz şiirinde etkisi bulunan edebi akımlar ve bu akımlar genelindeki temaları tartışabilme
4 Geç Yirminci Yüzyıl İngiliz şiirinin yapılanmasında Amerikan edebiyat geleneğinin etkisini açıklayabilme
5 İngiliz şiir geleneği ile ilgili yayınları okumaktan zevk alış.
6 İngiliz şiir geleneğine ilişkin bilimsel çalışmalar yapmaya adanmışlık.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


•İngiliz-Amerikan şiir geleneği etkileşimi •II. Dünya Savaşı ve Şiir •Modernizm ve şiir ekolleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 İngiliz-Amerikan Şiir Geleneğindeki Etkileşimler, Yirminci Yüzyılın İkinci yarısındaki sosyo-politik, tarihsel, edebi noktalar ışığında İngiliz şiir geleneği. Şiir inceleme teknik ve kurallarının hatırlanması
3 Frost, Robert. "Mending Wall". Pound, Ezra. "In a Station of the Metro"
4 Stein, Gertrude. "The Geographical History of America".
5 Williams, William Carlos. "The Pink Locust". H.D (Hilda Dolittle). "Oread"
6 cummings, e. e. "[anyone lived in apretty how town]" Warren, Robert Penn. "Foundling Fathers".
7 Bishop, Elizabeth. "The Fish". Brooks, Gwendolyn. "The Mother".
8 Ara sınav
9 Lowell, Robert. "Skunk Hour".
10 Ferlinghetti, Lawrence. "I am Waiting". Ginsberg, Allen. "A Supermarket in California".
11 Rich, Adrienne. "Diving into the Wreck". Plath, Sylvia. "Lady Lazarus"
12 Creeley, Robert “Words”, “I Know a Man” Olson, Charles “The Kingfishers”
13 Harjo, Joy. "The Women Hanging from the Thirteenth Floor Window" Soto, Gary. "Mexicans Begin Jogging".
14 Morgan, Edwin. "The First Men on Mercury". Sweeney, Matthew. "A Day in Calcutta"
15 Sınav Öncesi Genel Tekrar
16 Final sınavı

Kermode, Frank and John Hollander (eds.). The Oxford Anthology of English Literature, Vol. II. London: Oxford University Press, 1980. King, Charles (Ed.). Twelve Modern Scottish Poets. London: Hodder and Stoughton, 1986. King, P.R. Nine Contemporary Poets: A Critical Introduction. London: Methuen, 1979. Lauter, Paul (gen. ed.). The Heath Anthology of American Literature, Vol. II. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath and Company, 1990.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Quiz 4 1 4
Tartışma 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Performans 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 5 4
ÖÇ 2 4 4 4 5
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 4 5
ÖÇ 5 3 4 3
ÖÇ 6 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek