GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004212020 TOPICS IN MULTICULTURALISM I Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, çok kültürlülük hakkında, iki kültürlü kişiliklerin arada kalmışlıkları, aidiyet ve ait olmama kavramları, ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyet, asimilasyon ya da tanınma ikilemi ve kimlik bunalımı gibi konulara odaklanmak ve bu çerçevede çeşitli makale, film ve İngiliz Edebiyatından çeşitli eserleri incelemektir.


Prof. Dr. Şebnem Toplu


1 İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilme
2 Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilme
3 6. Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimi, iletişim becerileri, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) aktarabilme
4 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilme
5 İngiliz dili ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olma
6 Edebi tür, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibi olma
7 Edebi eleştirel ve tarihsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çok Kültürlülük hakkında çeşitili eserleri incelemek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Sömürgecilik, sömürgecilik sonrası, emperyalizm, çokkültürlülük
3 “The Rainbow Sign” by Hanif Kureishi
4 “My Beautiful Launderette” by Hanif Kureishi
5 The Lonely Londoners by Samuel Selvon
6 The Lonely Londoners by Samuel Selvon
7 Bhaji on the Beach film
8 Ara sınav
9 Fruit of the Lemon by Andrea Levy
10 Fruit of the Lemon by Andrea Levy
11 Lara by Bernardine Evaristo
12 Lara by Bernardine Evaristo
13 White Teeth by Zadie Smith
14 White Teeth by Zadie Smith
15 White Teeth by Zadie Smith
16 Genel değerlendirme

Kureishi, Hanif. My Beautiful Launderette Selvon, Sam. The Lonely Londoners Levy, Andrea. Fruit of the Lemon. Evaristo, Bernardine. Lara. Smith, Zadie. White Teeth. Önerilen Kaynaklar: Hall, Katherine. “British Cultural Identities and the Legacy of the Empire”. In British Cultural Studies. Oxford: Oxford UP, 2001. 27-40 Lahiri, Shompa. “South Asians in post-imperial Britain: Decolonisation and imperial legacy” in Stuart Ward. British culture and the end of empire. Manchester: Manchester UP, 2001. 200-216 Levy, Andrea. “This is My England” (The Guardian) 19 February 2000. Nasta, Susheila. “Setting Up Home in a City of Words: Sam Selvon’s London Novels” in Other Britain Other British ed. Robert Lee. London: Pluto Press, 1995. 48- 68 Procter, James. Introduction. Dwelling Places. Postwar Black British Writing. Manchester: Manchester UP, 2003. Roscoe, Jane. “From Bombay to Blackpool The construction of Indian femininity in Bhaji on the Beach” Szamosi, Gertrud.” The Concept of National Identity”. British Studies Now. Anthology vol.1-5 97-101 Toplu, Şebnem. “Home(land) or Motherland: Translational Identities in Andrea Levy’s Fruit of the Lemon. Anthurium vol. 3.1. Miami State University, 2005. http://anthurium.miami.edu/volume_3/issue_1/toplu-homeland.htm Toplu, Şebnem. “ ‘Where are you from, originally?’ : race and gender in Bernardine Evaristo’s Lara. Interculture Florida State University, vol.1, 2004. http://interculture.fsu.edu/pdfs/toplu%20race%20and%20gender.pdfYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek