GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004222020 TOPICS IN MULTICULTURALISM II Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Çokkültürlülük dersinde çokkültürlülük kavramı İngiliz edebiyatında yazılmış çeşitli güncel romanlarla incelenmektedir. Etnik kökenli insanlarda kişilik bölünmesi, aidiyet duygusu, transnasyonalizm türü kavramlar sosyal cinsiyet ve ırkçılık kavramları dahilinde değişik açılardan incelenmektedir. Öğrencilere etnik köken farklılığı kavramını değişik temalarla ve anlatım türleriyle irdelemeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Şebnem Toplu


1 Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimi, iletişim becerileri, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) aktarabilme
2 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilme
3 İngiliz dili ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olma
4 Edebi tür, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibi olma
5 Edebi eleştirel ve tarihsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilme
6 İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilme
7 Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İngiliz edebiyatında çokkültürlülük üzerine çeşitli eserler okumak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Sömürgecilik, sömürgecilik sonrası, emperyalizm, çokkültürlülük
3 100 Shades of White - Preeethi Nair
4 100 Shades of White - Preeethi Nair
5 100 Shades of White - Preeethi Nair
6 Life isn’t all ha ha hee hee - Meera Syal
7 Life isn’t all ha ha hee hee - Meera Syal
8 Ara sınav
9 Blonde Roots - Bernardine Evaristo
10 Blonde Roots - Bernardine Evaristo
11 Brick Lane film
12 Blonde Roots - Bernardine Evaristo
13 Bride and Prejudice film
14 The Adoption Papers - Jackie Kay
15 The Adoption Papers - Jackie Kay
16 Genel değerlendirme

Nair, Preethi. 100 Shades of White. Syal, Meera. Life isn’t all ha ha hee hee. Evaristo, Bernardine. Blonde Roots. Kay, Jackie. The Adoption Papers. Levy, Andrea. Small Island Yardımcı Kaynaklar: Hall, Katherine. “British Cultural Identities and the Legacy of the Empire”. In British Cultural Studies. Oxford: Oxford UP, 2001. 27-40 Lahiri, Shompa. “South Asians in post-imperial Britain: Decolonisation and imperial legacy” in Stuart Ward. British culture and the end of empire. Manchester: Manchester UP, 2001. 200-216 Levy, Andrea. “This is My England” (The Guardian) 19 February 2000. Nasta, Susheila. “Setting Up Home in a City of Words: Sam Selvon’s London Novels” in Other Britain Other British ed. Robert Lee. London: Pluto Press, 1995. 48- 68 Procter, James. Introduction. Dwelling Places. Postwar Black British Writing. Manchester: Manchester UP, 2003. Roscoe, Jane. “From Bombay to Blackpool The construction of Indian femininity in Bhaji on the Beach” Szamosi, Gertrud.” The Concept of National Identity”. British Studies Now. Anthology vol.1-5 97-101 Toplu, Şebnem. “Home(land) or Motherland: Translational Identities in Andrea Levy’s Fruit of the Lemon. Anthurium vol. 3.1. Miami State University, 2005. http://anthurium.miami.edu/volume_3/issue_1/toplu-homeland.htm Toplu, Şebnem. “ ‘Where are you from, originally?’ : race and gender in Bernardine Evaristo’s Lara. Interculture Florida State University, vol.1, 2004. http://interculture.fsu.edu/pdfs/toplu%20race%20and%20gender.pdfYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek