GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004312020 TRANSLATION IN CONTEXT I Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilerin çeviri tarihi ve çeviri kuramlarına dair temel bilgileri kazanmalarının yanı sıra, edebiyat metinlerini çeviri metaforları bağlamında analiz edebilmelerini ve çeviri çalışmalarına dair temel kavramlar ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Öğr. Gör. Dr. Gülden Hatipoğlu


1 Çeviri kuramı ve tarihini bilme
2 Metin türleri ve çeviri ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma
3 Eşdeğerlilik, çevirmenin görünürlüğü ve görünmezliği, vb. gibi temel çeviri sorunsalları ve kavramlarını bilme ve bunlar üzerine fikir yürütebilme
4 Çeviri metaforları üzerinden edebiyat analizi yapabilme
5 Çeviri pratiğini ideoloji, toplumsal cinsiyet gibi bağlamlar içerisinde sorgulama ve tartışma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çevirinin tarihi ve önemi; Temel çeviri kavramları ve kuramları; Edebiyat ve çeviri metaforları; Çeviri metaforları bağlamında metin analizi; Edebi çeviri uygulaması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve kapsamının anlatılması Çeviri kuramının kısa tarihi
2 F. Schleiermacher, “On the Different Methods of Translating”
3 Walter Benjamin, “The Task of the Translator”
4 Jose Ortega Y Gasset, “The Misery and Splendor of Translation”
5 Çeviri ve ideoloji Brian Friel, Translations
6 Çevirmenin görünürlüğü, görünmezliği
7 Geri çeviri uygulaması
8 Ara Sınav
9 Çeviri ve toplumsal cinsiyet
10 Pseudotranslation
11 Octavio Paz, “Translation: Literature and Letters”
12 Çeviride eşdeğerlilik Çeviri uygulaması
13 Çeviri metaforları Rosemary Arrojo, “Writing, Interpreting, and the Power Struggle for the Control of Meaning: Scenes from Kafka, Borges, and Kosztolanyi”
14 Transmesis
15 Çeviri uygulaması
16 Final Sınavı

Metinler: Rainer Schulte, John Biguenet (Ed). Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Chicago and London: University of Chicago Press, 1992. Maria Tymoczko, Edwin Gentzler (Ed). Translation and Power. Amherst and Boston: University of Massachussets Press, 2002. Susan Bassnett. Translation Studies. London and New York: Routledge, 2002. --------. Translation. London and New York: Routledge, 2014. Brian Friel. Translations. London: Faber and Faber, 2000. Lawrence Venuti. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London and New York: Routledge, 2017. Yardımcı kitaplar: Yves Gambier and Luc van Doorslaer (Eds). Handbook of Translation Studies. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Mona Baker (Ed). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 10 6 60
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 3 4 4
ÖÇ 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek