GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004332020 LITERATURE AND PHILOSOPHY I Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu derste Batı Edebiyatı metinleri ile Felsefi Düşünce Tarihi arasındaki parallelikler incelenecek, Edebiyat’ın Felsefesi, gerçeklik, mimesis ve fenomenoloji kavramları ışığında tartışılacaktır.


Araş. Gör. Dr. Begüm Tuğlu Atamer


1 Batı Edebiyatı ve Felsefe ilişkisi üzerine genel bir bilgi sahibi olmak.
2 Batı Edebiyatı metinlerini felsefi kuramlar ışığında incelemek.
3 Batı Edebiyatı ve felsefe arasındaki bağlamları mercek altına alarak Edebiyat kuramlarının gelişiminde felsefenin rolünü kavrayabilmek.
4 Batı Edebiyat tarihi ve gelişimi süreçlerinde felsefi araçları kullanarak metin analizi ve kavram analizi yürütebilmek.
5 Batı Edebiyatı ve felsefesinin kökenlerini sorgulamak.
6 Batı Edebiyatı ve felsefesinin İngiliz Edebiyatı üzerindeki etkilerini kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Batı Edebiyatı kanon metinleri ve Felsefe metinleri incelemek, gerçek, gerçeklik, alımlama ve dışavurum süreçleri üzerine analitik tartışmalar yürütmek, Edebiyat ve Felsefe arasındaki bağları ve bağlamları kavrayabilmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması.
2 Edebiyat Nedir? Edebiyat ve Felsefe arasındaki “Çizgiler”
3 Plato, Aristoteles ve Edebiyatta Mimesis Okuma: Aristoteles, Poetika Tartışma: Edebiyatta Gerçek ve gerçeklik
4 Sophocles, Tragedya ve “Ötesi” Okuma: Oedipus Rex Tartışma: Kader Özgür İradeye Karşı
5 St. Augustinus, Bellek ve Zaman Okuma: St. Augustine, İtiraflar Tartışma: Öznel Zaman, Kollektif Zaman ve Anılar
6 Dante ve Metafiziki Gerçeklik Okuma: Dante, İlahi Komedya Tartışma: Allegori ve Gerçekliğin Doğaüstü “Sınırları”
7 Dante ve Metafiziki Gerçeklik Okuma: Dante, İlahi Komedya Tartışma: Allegori ve Gerçekliğin Doğaüstü “Sınırları”
8 Ara Sınav
9 Edebiyat’ın “Günahları” ve “Sevapları” Okuma: Sir Phillip Sidney, Şiirin Bir Savunması Tartışma: Edebiyat’ın İşlevleri
10 “Aydınlanma”: Modernite’nin İşlevsel Aygıtları olarak Edebiyat ve Felsefe Okuma: Francis Bacon, Denemeler Tartışma: Edebiyat ve Felsefe’nin “İşlevleri”
11 Romantikler, Jean-Jacques Rousseau ve Doğa Okuma: William Blake, “Kuzu” ve “Kaplan”, Tartışma: “Yaratan” Özne Doğa’ya Karşı (mı)?
12 Fin de Siecle”, Estetizm ve “Dönüşen” Edebiyat Okuma: Oscar Wilde, Dorian Gray’in Portresi Tartışma: Sanat Sanat için midir, Toplum için mi?
13 Yirminci Yüzyılda Edebiyat ve Dil Felsefesi Okuma: Bernard Shaw, Pygmalion Tartışma: Dil Gerçekliği ne kadar var edebilir?
14 Yirminci Yüzyılda Edebiyat ve Varoluş Sorunsalı Okuma: Beckett, Murphy Tartışma: Edebiyat, Felsefenin kelimelerle “boyanmış” hali midir?
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

1. New, Christopher. Philosophy of Literature: An Introduction. London: Routledge, 2001. 2. Natanson, Maurice. Literature, Philosophy and the Social Sciences: Essays in Existentialism and Phenomenology. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. 3. Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Foreword: Edward W. Said. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2003. 4. Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology Of Perception. London: Routledge, 1974. 5. Aristoteles, Poetika. 6. St. Augustine, İtiraflar 7. Dante, İlahi Komedya 8. Sir Phillip Sidney, Şiirin Bir Savunması 9. Francis Bacon, Denemeler 10. William Blake, “Kuzu” ve “Kaplan”, 11. Oscar Wilde, Dorian Grey’in Portresi 12. Bernard Shaw, Pygmalion 13. Beckett, MurphyYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 3 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek