GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004342020 LITERATURE AND PHILOSOPHY II Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu derste Batı Edebiyatı metinleri ile Felsefi Düşünce Tarihi arasındaki parallelikler incelenecek, Edebiyat’ın Felsefesi, modernizm, postmodernizm ve fenomenoloji kavramları ışığında tartışılacaktır.


Araş. Gör. Dr. Begüm Tuğlu Atamer


1 Batı Edebiyatı ve Felsefe ilişkisi üzerine genel bir bilgi sahibi olmak.
2 Batı Edebiyatı metinlerini felsefi kuramlar ışığında incelemek.
3 Batı Edebiyatı ve felsefe arasındaki bağlamları mercek altına alarak Edebiyat kuramlarının gelişiminde felsefenin rolünü kavrayabilmek
4 Batı Edebiyat tarihi ve gelişimi süreçlerinde felsefi araçları kullanarak metin analizi ve kavram analizi yürütebilmek.
5 Batı Edebiyatı ve felsefesinin modernist dinamiklerini sorgulamak.
6 Batı Edebiyatı ve felsefesinin postmodernist dinamiklerini sorgulamak.
7 Batı Edebiyatı ve felsefesinin İngiliz Edebiyatı üzerindeki etkilerini kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Batı Edebiyatı kanon metinleri ve Felsefe metinleri incelemek, gerçek, gerçeklik, alımlama ve dışavurum süreçleri üzerine analitik tartışmalar yürütmek, Edebiyat ve Felsefe arasındaki bağları ve bağlamları kavrayabilmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması
2 Modernite Nedir? Kökenleri, Döngüselliği ve Sınırları
3 Modernite, Modernizm ve Postmodernizm: Kavram Karmaşalarını Aşmak Okuma: Alfred Kubin, Diğer Taraf
4 Modernizm ve Bilinç Akışı Okuma: Virginia Woolf, Orlando
5 Modernizm, Kaos ve Düzen Okuma: Thomas Mann, Death in Venice
6 Modernizm, Zaman ve Eylemin Sınırları Okuma: Marcel Proust, Pleasures and Days
7 Modernizm, Duygu ve “Tutku” Okuma: William Faulkner, Sound and Fur
8 Ara Sınav
9 Postmodernizm, Tarih “Yazımı” ve “Felsefesi” Okuma: Julian Barnes, Flaubert’s Parrot
10 Postmodernizm ve Çelişkileri: Nihilist Boşluk mu, Fenomenolojik Çoğulluk mu? Okuma: Paul Auster, In the Country of Last Things
11 Postmodernizm ve Varolmanın “Dayanılmaz Komikliği” Okuma: Beckett, Watt
12 Postmodernizm ve Giderek Buharlaşan Sanatçı Özne Okuma: Mantissa, John Fowles
13 Postmodernizm ve Uzamın “Katmanları” Okuma: Italo Calvino, Invisible Cities
14 Postmodernizm ve Kıyametleri Okuma: Bradbury, Fahrenheit 451
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

1. Schroeder, Severin, Ed. Philosophy of Literature. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. Lo 2. Egginton, William E. A Wrinkle in History: Essays on Literature and Philosophy. Colorado: The Davies Group, 2007. 3. Hagberg, GarryL., Jost Walter, Eds. A Companion to the Philosophy of Literature. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 4. Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology Of Perception. London: Routledge, 1974. 5. Childs, Peter. Modernism, Second Edition. New York: Routledge, 2008. 6. Connor, Steven, Ed. “Postmodernism and Literature.” in The Cambridge Companion to Postmodernism. Cambridge: Cambridge UP, 2004. 62-81. 7. Farrell, Frank B. Subjectivity, Realism and Postmodernism: The Recovery of the World in Recent Philosophy. Cambridge: Cambridge UP, 1996. 8. Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London: Routledge, 1988. 9. Alfred Kubin, Diğer Taraf 10. Virginia Woolf, Orlando 11. Thomas Mann, Death in Venice 12. Marcel Proust, Pleasures and Days 13. William Faulkner, Sound and Fury 14. Julian Barnes, Flaubert’s Parrot 15. Paul Auster, In the Country of Last Things 16. Beckett, Watt 17. John Fowles, Mantissa 18. Bradbury, Fahrenheit 451 19. Italo Calvino, Invisible CitiesYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 3 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek