GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004352020 UNDERGRADUATE THESIS I Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin kapsamlı bir araştırma yapabilmelerini, güvenilir kaynaklara erişebilmelerini, veri toplayabilmelerini, toplanan verileri analiz edebilmelerini ve bunları raporlaştırabilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem


1 Araştırma konusu belirleme ve literatür tarayabilme.
2 Araştırma hipotezlerini belirleyebilme.
3 Konu için uygun araştırma yöntemini belirleyebilme.
4 Veri toplayıp analiz edebilme.
5 Bulguları yorumlayıp sonuçları değerlendirebilme.
6 Araştırma raporu yazabilme.
7 Araştırma yapma konusunda deneyim kazanma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrenciler bir danışman öğretim elemanı gözetiminde bir araştırma konusu belirleyerek uygun bir araştırma yöntemini kullanarak araştırmayı yürütürler ve sonuçları analiz ederek rapor yazarlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tez çalışma konusunun belirlenmesi
2 Literatür tarama
3 Literatür tarama
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Hipotez belirleme
8 Hipotez belirleme, 1. Ara Rapor teslimi
9 Araştırma yönteminin belirlenmesi
10 Araştırma yönteminin belirlenmesi
11 Veri toplama
12 Veri toplama
13 Veri toplama
14 Veri toplama
15 Veri toplama
16 Veri toplama,2. Ara Rapor teslimi

Araştırma konusu ile ilgili kitaplar, makaleler ve alana uygun çeşitli veri tabanlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 8 2 16
Rapor Hazırlama 2 8 16
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 10 4 40
Rapor 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 3 5
ÖÇ 4 4 3 5 4 5
ÖÇ 5 4 3 5 4 3 5
ÖÇ 6 3 3 5 4 5
ÖÇ 7 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek