GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004202020 POSTCOLONIAL LITERATURE Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin Sömürgecilik Sonrası (Postkolonyal) Yazın Kuramı ve söz konusu yazın ile ilgili bazı anahtar kavramları, edebi tür ve terimleri tanımalarını sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin postkolonyal yazının özelliklerini cinsiyet, ırk ve etnisiteyle ilişkilendirerek öğrenmeleri ve İngilizce yazılan edebiyatlar ve diğer kültürler ile ilgili farkındalık geliştirmeleri amaçlanır.


Prof. Dr. Fatma Rezzan Silkü


1 Farklı metinleri, postkolonyal bir bakış açısından, kültür, din, ırk ve cinsiyet farklılıkları ile ilişkilendirerek değerlendirebilme.
2 Edinilen bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilme ve bağımsız davranma becerisi geliştirebilme.
3 İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
4 Postkolonyal yazın ile ilgili bazı anahtar kavram, edebi tür ve terimleri kavrayabilme.
5 İngilizce edebiyatlar hakkında genel bilgi edinebilme.
6 Eleştirel ve analitik düşünceyi geliştirebilme.
7 Metin incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme.
8 Doğu’nun farklı stereotip temsillerini postkolonyal bir bakış açısından tespit edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Postkolonyal Yazın Kuramı, Postkolonyal yazının özellikleri, Postkolonyalizm ile ilgili anahtar kavramlar, Postkolonyal söylem, Postkolonyalizm üzerine eleştiri ve söz konusu eleştirinin edebi yapıtlardaki yansımaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve içeriği
2 Postkolonyalizm Postkolonyal yazında bazı anahtar kavramlar
3 Postkolonyal edebiyatlar Postkolonyal yazın kuramı
4 Postkolonyal yazın kuramı Postkolonyal yazının özellikleri
5 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
6 Postkolonyal kadın yazarlar Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
7 Postkolonyal kadın yazını Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
8 Ara sınav
9 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
10 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları Postkolonyal bir bakış açısından Doğu’nun temsilleri
11 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Öyküler)
12 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Şiirler)
13 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
14 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
15 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Öyküler)
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: Achebe, Chinua. Things Fall Apart, (New York:Anchor Books), 1959. Nasrin, Taslima, “Happy Marriage”, “Border”, http://www.english.emory.edu/Bahri/Nasrin.html. 02.01.1997 Nwapa, Flora. Women are Different, (New Jersey: Africa World Press, Inc.), 1992. Roy, Arundhati. The God of Small Things, (London: Flamingo), 1997. Rushdie, Salman and Elizabeth West (eds.). The Vintage Book of Indian Writing: 1947-1997, (London: Vintage), 1997. Yardımcı Kaynaklar: Ashcroft, Bill; Gareth Griffith; Helen Tiffin. Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, (London: Routledge), 1989. _________ (eds.). The Post-colonial Studies Reader, (London: Routledge), 2002. Dhawan, R.K. (ed.) Arundhati Roy: The Novelist Extraordinary. (London: Sangam Books). 1999. King, Bruce (ed.). New National and Post-colonial Literatures: An Introduction, (Oxford: Oxford University Press), 2000. Loomba, Ania. Colonialism/ Postcolonialism, (London: Routledge), 1998. Melikoglu, Esra. “Robinson Crusoe ve Foe’da sömürgecilik sonrası.”Bilim ve Ütopya 130 (2005): 75-79. Okafor, Clement Abiezem. “Joseph Conrad and Chinua Achebe: Two Antipodal Portraits of Africa” Journal of Black Studies, Vol. 19, No.1 (Sep., 1988), 17-28. http://www.jstor.org/stable/2784422. 17.02.2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 3 4 12
Bireysel Çalışma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 4 3 5
ÖÇ 2 3 4 3 3 4 4 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4 4 4 5 3
ÖÇ 5 4 5 4 3 3 3
ÖÇ 6 5 5 4
ÖÇ 7 3 3 5 3 5 3 4
ÖÇ 8 3 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek