GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705004382020 MYSTERY AND DETECTIVE FICTION Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı bir edebi tür olarak dedektif romanının özelliklerini tanıtmak, dedektif romanını ve diğer türlerin özelliklerini karşılaştırmak ve dedektif romanı türünün önde gelen örneklerini analitik bakış açılarıyla irdeleyerek tematik ve kuramsal incelemektir. Dedektif romanı son yıllarda popüler hale gelen bir tür olduğundan, ders aynı zamanda dedektif ve polisiye metinlerinin film versiyonlarına da yer vererek türün çağdaş konularla olan ilgisine de odaklanmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet, beden, erillik-dişillik, “öteki” kimlikler ve benzeri kavramların nasıl temsil edildiği gibi sorunsallar üzerinde de durulacaktır.


Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu


1 Dedektif ve polisiye roman türünün genel özelliklerini tanımlayabilme ve anlayabilme.
2 Dedektif romanının tekrar eden özelliklerini ayırt edebilme ve türün ayırt edici özelliklerini saptayabilme.
3 Dedektif romanında temsil edilen cinsiyet, ırk, sınıf, öteki, toplumsal cinsiyet gibi sorunları analitik bakış açısıyla inceleyebilme.
4 Metin incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme.
5 Dedektif romanının anlatısal yapısını diğer türlerle kıyaslayabilme ve tekrar eden yapıları gösterebilme.
6 Romanları incelerken bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilme ve edinilen bilgiyi eleştirel ve yaratıcı süreçlerde ve yeni fikirler üretmede değerlendirebilme.
7 Dedektif romanının tarihsel ve edebi gelişimini gözleyebilme ve dönemsel değişimleri eserler üzerinde inceleyerek nedenlerini ya da etkenlerini değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bir edebi tür olarak dedektif romanı ve polisiye metinler, türün farklı dönemlerdeki örnekleri; romanlara, filmlere ya da edebi metinlere ait tarihsel, politik ve edebi arka plan; türün toplumsal cinsiyet kavramı ile olan ilgisi; dedektif kurgusunun diğer türlerde ve metinlerdeki tekrarı ve temsili; sınıf, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, yazarlık, var olma, öteki, beden, gibi kavramların dedektif romanı ve polisiye metinlerdeki temsiliyetleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve içeriği
2 Edebi bir tür olarak dedektif romanı, türün genel özellikleri, türe ati terminoloji ve kavramlar.
3 Dedektif romanının tarihi ve gelişimi Klasik dedektif kurgusu “Hard-Boiled” dedektif kurgusu
4 Dedektif türünün özellikleri Dedektif romanının formülsel yapısı Lord of the Rings Series
5 Murder at the Vicarage, Agatha Christie.
6 Murder at the Vicarage, Agatha Christie.
7 Dr. Jekyll and Mr. Hide, Robert Louis Stevenson
8 Ara sınav
9 Postmodern ve sömürgecilik sonrası dedektif kurgusu The Garden of Forking Paths, Jorge Luis Burges
10 The Blind Assassin, Margaret Atwood.
11 Jack the Ripper (Film)
12 Selections from The Adventures of Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle.
13 Selections from The Adventures of Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle.
14 Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Film)
15 Dönem içi genel değerlendirme İşlenen eserlerin ve konuların tekrarı
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: Yıldırım Koyuncu, Nevin. Detective Fiction As a Gendered Genre. İzmir: Ege University Press, 2008. Ergun, Zeynep. Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından İkinci Dünya Savaşı’na İngiliz Dedektif Yazını. İstanbul: Everest, 2003. Horsley, Lee. Twentieth-Century Crime Fiction. New York: Oxford University Press, 2005. Panek, LeRoy Lad. An Introduction to the Detective Story. Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Press, 1987. Ishiguro, Kazuo. When We Were Orphans. Any version. Atwood, Margaret. Cat’s Eye. Any version. Atwood, Margaret. The Blind Assassin. Stevenson, Robert Louis. Dr. Jekyll and Mr. Hide. Any version. Collins, Wilkie. The Moonstone. Any version. Christie, Agatha. Murder at the Vicarage. Any version. Christie, Agatha. The Murder on the Links. Any version. Doyle, Arthur Conan. The Adventures of Sherlock Holmes. Any version. Jackson, Peter. (Director). The Lord of the Rings Series. Film. Yates, David, and Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell. (Directors). Harry Potter Series. Film. Niemann, Sebastian. (Director). Jack the Ripper. Film. Yardımcı Kaynaklar: Craig, Patricia and Mary Cadogan. The Lady Investigates: Women Detectives and Spies in Fiction. New York: St. Martin’s, 1981. Plain, Gill. Twentieth-Century Crime Fiction: Gender, Sexuality and the Body. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001. Balamur, Ayşe Naz. Victorian Murderesses: The Politics of Female Violence. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. Winks, Robin W., ed. Detective Fiction: A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1980.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Quiz 1 1 1
Tartışma 15 3 45
Rapor Hazırlama 1 3 3
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 15 2 30
Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 5 2
ÖÇ 3 3 4 5 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 3
ÖÇ 5 4 3 4
ÖÇ 6 4 4 5 4
ÖÇ 7 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek