GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Ekotoksikoloji’nin tanımı, genel prensipleri ve kirletici maddelerin çevredeki dağılımını, çevresel kirleticilerin sınıflandırılmasını ve başlıca ekotoksikolojik tanımları ifade edebilme
2 Kirletici maddelerin populasyon, kommunite ve ekosistem seviyesindeki etkilerini tanımlayabilme
3 Kirletici maddelerin kemodinamiğini, toksik maddelerin canlıya giriş yollarını ve sucul toksiste testlerinin önemini kavrayabilme
4 Ekotoksikolojik test yöntemleri, akut lethal toksisite testleri, iki test materyalinin toksisitesi ve tür hassasiyetinin karşılaştırmasını yapabilme
5 Toksisiteyi değiştiren faktörleri, non-lethal etki, sublethal testler, sublethal toksisite test çeşitlerinin uygulamasını öğrenme ve sonuçlarını değerlendirebilmeToksisiteyi değiştiren faktörleri, non-lethal etki, sublethal testler, sublethal toksisite test çeşitlerinin uygulamasını öğrenme ve sonuçlarını değerlendirebilme
6 Yaşam döngüsü içinde yapılan testler, büyüme ve biyoenerjetik, lokomotor performans, davranış, biyokimyasal fizyoloji, histopatoloji, epidemiyoloji ve mikrokosm çalışmalarını ilişkilendirip yorumlayabilme
7 Ekotoksikolojik çalışmaların uygulanabilmesinde gerekli olan materyallerin sağlanması için arazi çalışmalarını yapabilme
8 8. Ekotoksikolojik testler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesini yapabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekotoksikoloji’nin tanımı, genel prensipleri, başlıca ekotoksikolojik tanımlar
2 Kirletici maddelerin sınıflandırması; Kirletici maddelerin çevredeki dağılımı; Sucul ortamda kirleticilerin abiyotik taşınımı
3 Sucul ortamda kirleticilerin dönüşüm süreçleri
4 Kirletici maddelerin canlılar üzerine etkileri; Canlıların toksik maddelere maruz kalma yolları
5 Kirleticilerin biyokimyasal ve fizyolojik etkileri; Çevresel kirliliğin populasyon, komunite ve ekosistem üzerine etkileri
6 Toksik etkinin ölçülmesi ve risk tayini; Toksisite test çeşitleri; Akut letal toksisiste testleriToksik etkinin ölçülmesi ve risk tayini; Toksisite test çeşitleri; Akut letal toksisiste testleriToksik etkinin ölçülmesi ve risk tayini; Toksisite test çeşitleri; Akut letal toksisiste testleri
7 ARA SINAV
8 Ekotoksikolojik test metodlarının karşılaştırılması; İki test metaryalinin toksisitesi ve tür hassasiyetlerinin karşılaştırılması; Kirleticiler arasındaki etkileşimler;
9 Toksisiteyi değiştiren faktörler; Kompleks karışımların toksistesi.
10 Arazi çalışması
11 Subletal toksisite testleri
12 Çevresel gözlemler; Tür kompozisyonlarındaki değişikliklerin gözlenmesi; Gösterge türlerde bulunan kirleticilerin konsantrasyonlarının ölçülmesi; Organizmalar üzerinde kirleticilerin etkilerinin belirlenmesi ve çevresel konsantrasyonlarla ilişkilendirilmesi
13 Ekotoksikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve istatistiki verilerin yorumu
14 Dönem ödevlerinin sunumu
15 Dönem ödevlerinin sunumu
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 1 6 6
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 5 4 3 5 3
ÖÇ 1 5 4 3 5 3
ÖÇ 2 5 4 3 5 3
ÖÇ 3 5 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 3 5
ÖÇ 5 5 5 5 4
ÖÇ 6 5 5 5 4
ÖÇ 7 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek