GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Canlıların oluşumu ve evrim teorisi hakkında yorum yapabilme
2 Hücre teorisi ve biyolojik molekülleri açıklayabilme
3 Bitki ve hayvan hücresinin yapısını kavrayabilme ve organellerin işleyişini açıklayabilme
4 Fotosentez ve kemosentez hakkında bilgi düzeyini geliştirme
5 Hücre bölünmesini açıklayabilme
6 Doku tipleri arasındaki farklılıkları yorumlayabilme
7 Canlıların üreme tiplerini açıklayabilme
8 Tohumlu ve tohumsuz bitkiler hakkında bilgi verebilme
9 Canlıların sınıflandırılmasındaki temel prensipleri yorumlayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel biyolojinin tarihçesi, canlıların oluşumu ve evrim teorisi
2 Hücre teorisi. Biyolojik moleküller
3 Hücrenin morfolojisi ve yapısı: bitki ve hayvan hücresindeki farklılıklar ve organellerin işlevleri
4 Fotosentez, kemosentez ve hücrede solunum olayı
5 Hücre bölünmesi ve Gametogenez
6 Yumurta tipleri. Fertilizasyon ve segmentasyon
7 Canlılarda üreme tipleri
8 ARA SINAV
9 Bitki dokuları ve özellikleri. Bölünür ve Sürekli Dokular
10 Hayvansal doku çeşitleri ve sistemler
11 Hayvansal doku çeşitleri ve sistemler
12 Canlılarda sınıflandırma prensipleri
13 Bitkisel canlıların sınıflandırılması: Tohumsuz bitkiler (Cryptogamae)
14 Bitkisel canlıların sınıflandırılması: Tohumlu bitkiler (Phanerogamae)
15 Hayvansal canlıların sınıflandırılması
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 7 3 21
Sözlü Sınav 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 4
ÖÇ 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 5 5 4 4
ÖÇ 7 5 5 4 4
ÖÇ 8 5 5 4 4
ÖÇ 9 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek