GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001212010 GENEL BİYOLOJİ Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin canlıların yapısal, yaşamsal ve üreme özelliklerini kavramalarını sağlamaktır


Prof. Dr. Özlem Çakal Arslan,Prof.Dr. Ahmet Kerem BAKIR


1 Biyolojinin tarihi gelişimini ve içeriğini kavrama
2 Hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde biyolojik olayları kavrama ve yorumlama becerisi kazanma
3 Biyoloji biliminin çeşitli alanlarında araştırma ve gözlem yapmakta kullanılan temel laboratuar tekniklerini ve araç gereçlerini kullanma becerisi geliştirme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Canlıların temel biyolojik özellikleri; hücrenin yapısı ve işlevleri; canlılarda üreme ve çoğalma; canlılarda doku çeşitleri ve bunların yapısal ve işlevsel özellikleri; evrim teorisi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel biyolojinin tarihçesi, canlıların oluşumu ve evrim teorisi Mikroskobun tanıtımı ve preparat hazırlama yöntemleri
2 Hücre teorisi. Biyolojik moleküller Bitki hücresinin morfolojik ve anatomik yapısı. Protoplazma hareketleri
3 Hücrenin morfolojisi ve yapısı: bitki ve hayvan hücresindeki farklılıklar ve organellerin işlevleri Protozoa kültürünün hazırlanması ve incelenmesi
4 Fotosentez, kemosentez ve hücrede solunum olayı Hücre bölünmesi
5 Hücre bölünmesi ve Gametogenez Yumurta tipleri ve segmentasyon
6 Yumurta tipleri. Fertilizasyon ve segmentasyon Hayvansal Doku Çeşitleri: Epitel dokunun incelenmesi
7 Canlılarda üreme tipleri Hayvansal Doku Çeşitleri: Kan dokunun incelenmesi
8 ARA SINAV
9 Bitki dokuları ve özellikleri. Bölünür ve Sürekli Dokular Hayvansal Doku Çeşitleri: Kas dokunun incelenmesi
10 Hayvansal doku çeşitleri ve sistemler Hayvansal Doku Çeşitleri: Destek dokunun incelenmesi
11 Hayvansal doku çeşitleri ve sistemler Hayvanlarda organ ve sistemler: Deniz Kestanesi ve Mürekkep Balığı
12 Canlılarda sınıflandırma prensipleri Bitkilerde Doku çeşitleri: Bölünür ve Sürekli Dokular
13 Bitkisel canlıların sınıflandırılması: Tohumsuz bitkiler (Cryptogamae) Sucul çiçeksiz bitkiler (1)
14 Bitkisel canlıların sınıflandırılması: Tohumlu bitkiler (Phanerogamae) Sucul çiçeksiz bitkiler (2)
15 Hayvansal canlıların sınıflandırılması Sucul çiçekli bitkiler
16 FİNAL SINAVI

Ders kitabı: Genel Biyoloji Ders notları Yardımcı Kitaplar: Keeton, W. T., Gould, J. L. & Gould, C. G., Biological Science, Vol. 1. W. W. Norton & Company, New York‐London, 1‐883 pp, (Türkçeye çeviri:Genel Biyoloji. Ed. Ali Demirsoy ve İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık), 1999 Keeton, W. T., Gould, J. L. & Gould, C. G., Biological Science, Vol. 2. W. W. Norton & Company, New York‐London, 585‐1194pp, (Türkçe, Palme Yayıncılık), 2000 Mader, S., Biology. Sixth Edition. WCB McGraw‐Hill, 944 p, 1998Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 7 3 21
Sözlü Sınav 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 1 1 1 1
ÖÇ 2 5 1 3 4 2 1
ÖÇ 3 5 1 3 4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek