GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002182008 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Akışkanlar Mekaniği Su Ürünleri Mühendislerine balıkçılık sektöründe yer alan akışkan problemlerine çözüm getirme yaklaşımını ve diğer mühendislik diğer alanlardaki mühendislerle anlaşabilme olanağını sağlayan önemli temel bir derstir. Ders süresince öğrenciler, Akışkanlar Mekaniğinin temel prensiplerini, hidrolik sistemlerin problem ve çözümlerini öğrenirler. Bu Akışkanlar Mekaniği problemleri Su Ürünleri sektörünü de içine alan mühendislik alanındaki seçilmiş problemlere uygulanır. Bu ders sayesinde öğrenciye mühendislik problemlerini çözme yetisi kazandırılır.


Doç. Dr. M. Hakan Kaykaç, Doç. Dr. Ozan Soykan


1 Öğrenci akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ile sucul ortam arasında ilişki kurabilecektir.
2 Öğrenci balıkçılık sektöründe basit fizik kanunlarını kullanarak bir proje planlayabilecektir.
3 Öğrenci balıkçılık teknolojisi ile akışkanlar mekaniği kanunları arasındaki ilişkileri anlayabilecektir.
4 Öğrenci farklı dallardaki diğer mühendislerle tartışabilecektir.
5 Öğrenci bilgisini deniz ve içsularda su hızı ve debisi ölçmek, pompaj tesisi planlamak ve kurmak için kullanabilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Akışkanlar Mekaniğin Temeli: Akışkanlar Mekaniğinin Temel Prensipleri, Birimler, Akışkanlar Mekaniği Terimleri, Akışkanların Statiği: Hidrostatik, Pascal ve Toriçelli Kanunları, Kaldırma Kuvveti, Balıkçılık Donamlarının Hidrostatik Özellikleri, Newtonyen Akışkanlar; Laminer ve Türbülanslı Akış Tipleri, Boru Akımları, Akışkanların Kinematiği: Reynolds, Süreklilik Denklemi, Akım Fonksiyonu, Bernoulli Denklemi, Debi Ölçme Yöntemleri: Açık Kanallarda Debi Ölçme Yöntem ve Uygulamaları, Su Pompajı; Pompa Tipleri, Pompaj Prensipleri ve Su Ürünleri Uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akışkanlar Mekaniğinin Temel Prensipleri
2 Akışkanların Viskozitesi
3 Basınç Ölçümü-1
4 Basınç Ölçümü-2
5 Batmış Düz ve Kavisli Yüzeyler Üzerindeki Kuvvetler
6 Ara sınav
7 Yüzerlik ve Stabilite
8 Akışkan Akımları ve Bernoulli Eşitliği-1
9 Akışkan Akımları ve Bernoulli Eşitliği-2
10 Genel Enerji Eşitliği
11 Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı Akım Tipleri
12 Debi ve Hız Ölçümü-1
13 Debi ve Hız Ölçümü-2
14 Pompalar ve Borular
15 Sürükleme ve Kaldırma
16 Final Sınavı

Ertuğrul, N., “Akışkanlar Mekaniği Çözümlü Problemleri, Bölüm 1”, 3.baskı, D.E.Ü. Müh. Fak. Basım Ün.., (1998) Güney, Ş. G., “ Çözümlü Örneklerle Akışkanlar Mekaniği”, 3.baskı, D.E.Ü. Müh. Fak. Basım Ün.., (1998) Ilgaz, C., Karahan, M. E., Bulu, A., “Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri”, Çağlayan Kitabevi., (2000) Uz, E., Akdeniz, C., “Açık Kanallarda ve Kapalı Borularda Debi (Verdi) Ölçme Yöntemleri”, E.Ü. Su Ürünleri Fak., (1986) Young, D.F., Munson, B.R., Okiishi, T.H., “ A Brief Introduction to Fluid Mechanics”, John Wiley and Sons, Inc., USA (1997)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 6 1 6
Problem Çözümü 5 1 5
Tartışma 5 1 5
Soru-Yanıt 3 1 3
Takım/Grup Çalışması 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 3 4 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek