GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11020106T11346 FİZİKSEL OSEANOGRAFİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin temel fiziksel oşinografik değişkenleri tanıma, ölçümlerle elde edilen verileri değerlendirme kabiliyeti kazanması amaçlanmıştır.


Prof.Dr. H. Baha BÜYÜKIŞIK


1 Fiziksel oşinografik verileri grafiklerle ifade edebilme ve analiz edebilme
2 oşinografide kullanılan fizik kanunlarını kavrayabilme


Yok


Yok


: Giriş , deniz suyu hal değişkenleri , sıcaklık ve denizdeki değişimi , sıcaklık –salinite analizi , nutrientler ve fizikokimyasal parametrelerin dağılımında karışmanın etkileri , ışık, okyanusların ısı bütçesi ( Stephan , Boltzman kanunu , Wien kanunu , Simpson Penceresi ), ışınım fazlası , ısının kondüksiyonu , buharlaşma , Bowen oranı , oseanografide kullanılan temel fizik kanunları , rüzgarlar , akıntılar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş Deniz suyu hal parametreleri Yoğunluk ,sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri Bağıl yoğunluk, indirgenmiş yoğunluk ,spesifik hacım ve geopotansiyel, geopotansiyel mesafe
2 Sıcaklık ve denizdeki değişimleri Dikey sıcaklık dağılımları ve sıcaklığı değiştiren faktörler , akıntı sınırları(cepheleri),divergens ve konvergens
3 Sıcaklık – Salinite Analizi T-S Diyagramları T-S Eğrileri geometrisi T-S Eğrilerinden Difüzyon katsayısı veya akıntı hızının hesaplanması
4 -Nutrient ve fizikokimyasal parametrelerin dağılımlarında karışmanın etkisi
5 Işık Denizde ışığın kalitesi Yansıma ve kırılma (Fresnel kuralı)
6 Işık enerjisi, fitoplankton ve fotosentez
7 Okyanusların ısı bütçesi Uzaydan ve Gökyüzünden gelen ışınım Geri Işıma (Stephan Boltzman kanunu ,Wien Kanunu , Simpson Penceresi)
8 Işınım Fazlası Isının Kondüksiyonu Buharlaşma, Bowen oranı Isı Bütçesi
9 Ara Sınav
10 El Nino ve La Nina
11 Sera Etkisi
12 Atmosferik Toz taşınımı ve HNLC Alanları
13 Oseanografide kullanılan temel Fizik Kanunları
14 Rüzgarlar ve Akıntılar Rüzgarlar
15 Akıntılar (Coriolis kuvveti , Eckman spirali ,Ekman taşınımı , Sürtünme derinliği)
16 Final sınavı

Temperature Salinity Analysis of word ocean waters, Mamayev,O.I.,Elseiver Oceanography series, 11, Elseiver Scientific Publishing Company,NY (1975).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 7 14
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 4
ÖÇ 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek