GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024012014 YETİŞTİRİCİLİKTE TESİS PLANLAMA VE PROJELENDİRME Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı su ürünleri eğitimi gören öğrencilere bir su ürünleri yatırım tesisinin fizibilitesi, planlanması ve uygulanmasına yönelik proje hazırlanmasını öğretmektir.


Doç.Dr. Müge A. HEKİMOĞLU, Doç.Dr. Şükrü YILDIRIM


1 Su ürünleri tesislerinde projelendirmenin önemi ile su ürünleri üretimi arasında ilişki kurabilmeli
2 Su ürünleri tesislerinde projelendirme çalışmalarında yararlanılan yardımcı konuları kullanabilmeli
3 Su ürünleri üretim tesislerini sınıflandıralabilmeli ve kurulması gereken tesis hakkında doğru karar verebilmeli
4 Proje öncesi gerekli ön etüd çalışmalarını hazırlayabilmeli
5 Altyapı ve arazi planlaması yapabilmeli; üretim tekniğine karar verebilmeli ve üretim yerini planlayabilmeli
6 Su ürünleri tesislerinin ekonomik analizini yapabilmeli
7 Su ürünleri tesisi planlayabilmeli (ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler)


Yok


Yok


Yatırım alanı fizibilite etütleri, yatırımın plânlanması, yatırımın ekonomik analizi, yatırımın projelendirilmesi, üretim tekniğine göre plânlama, su ürünleri yetiştiricilik tesisi projeleri hazırlanması


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri tesislerinde projelendirmenin önemi Proje yazım planı
2 Sektöre uygulanan teşvik ve destekler -Su ürünleri işletmeciliğinde hukuki mevzuat Su ürünleri yatırım projelerinin uygulama esasları (yönetmelik, tebliğ ve genelgeler) verilir Ön izin aşamasında yapılacakların uygulaması
3 Su ürünleri üretimine yönelik projelendirme çalışmalarında yararlanılan konular Örnek proje üzerinde çalışma
4 Su ürünleri tesislerinin sınıflandırılması Örnek proje üzerinde çalışma
5 Proje hazırlarken projenin ana hatlarını belirleyen konular Örnek proje üzerinde çalışma
6 Ön etüd çalışmaları ve fizibilite raporu hazırlanması Fizibilite etüdü için gerekli olan mali, ekonomik ve teknik etüdler konusunda bilgilendirme Örnek proje üzerinde çalışma
7 Ara sınav
8 Yatırım projelerinde yer seçimi ve planlaması---üretimin planlanması Örnek proje üzerinde çalışma
9 Su ürünleri projelerinde temel yatırımı oluşturan konular Örnek proje üzerinde çalışma
10 Yatırım tesislerinin (damızlık, kuluçka, büyütme, işleme) planlanması Örnek proje üzerinde çalışma
11 İşletmedeki inşaat giderleri, metraj, malzeme analiz ve keşif Örnek proje üzerinde çalışma
12 Su ürünleri yatırım projelerinin mali yönü: a) Proje giderleri, b) Proje gelirleri. Örnek proje üzerinde çalışma
13 Yatırım Projelerinin değerlendirme kriterleri Örnek proje üzerinde çalışma
14 Proje sunum Sunum
15 Proje sunum Sunum
16 Final sınavı

Alpbaz, A., 2005. Projelendirme Tekniği, Ders Notları Anonim, 1995. Su Ürünleri Yönetmeliği. Yetki Kanunu 1380 Resmi Gazete: 10.03.1995 22223 Tebliğ No:2001/45 Anonim, 2000. Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı, Tarım ve Köy İşleri Başkanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara Timur, M., Çağıltay, F., 2008. Proje Hazırlama Tekniği, 200 syf. , ISBN. 978-605-395-145-2 Atay, D., Korkmaz, A. Ş. 2001. Balık üretim tesisleri ve planlaması (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak.Yay.:959, Ders Kitabı :474, 363 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4 3
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 3 4
ÖÇ 3 4 3 3 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
ÖÇ 5 3 4 3 3 3 4
ÖÇ 6 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek