GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Su ürünleri tesislerinde projelendirmenin önemi ile su ürünleri üretimi arasında ilişki kurabilmeli
2 Su ürünleri tesislerinde projelendirme çalışmalarında yararlanılan yardımcı konuları kullanabilmeli
3 Su ürünleri üretim tesislerini sınıflandıralabilmeli ve kurulması gereken tesis hakkında doğru karar verebilmeli
4 Proje öncesi gerekli ön etüd çalışmalarını hazırlayabilmeli
5 Altyapı ve arazi planlaması yapabilmeli; üretim tekniğine karar verebilmeli ve üretim yerini planlayabilmeli
6 Su ürünleri tesislerinin ekonomik analizini yapabilmeli
7 Su ürünleri tesisi planlayabilmeli (ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler)[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri tesislerinde projelendirmenin önemi
2 Sektöre uygulanan teşvik ve destekler -Su ürünleri işletmeciliğinde hukuki mevzuat Su ürünleri yatırım projelerinin uygulama esasları (yönetmelik, tebliğ ve genelgeler) verilir
3 Su ürünleri üretimine yönelik projelendirme çalışmalarında yararlanılan konular
4 Su ürünleri tesislerinin sınıflandırılması
5 Proje hazırlarken projenin ana hatlarını belirleyen konular
6 Ön etüd çalışmaları ve fizibilite raporu hazırlanması Fizibilite etüdü için gerekli olan mali, ekonomik ve teknik etüdler konusunda bilgilendirme
7 Ara sınav
8 Yatırım projelerinde yer seçimi ve planlaması---üretimin planlanması
9 Su ürünleri projelerinde temel yatırımı oluşturan konular
10 Yatırım tesislerinin (damızlık, kuluçka, büyütme, işleme) planlanması
11 İşletmedeki inşaat giderleri, metraj, malzeme analiz ve keşif
12 Su ürünleri yatırım projelerinin mali yönü: a) Proje giderleri, b) Proje gelirleri.
13 Yatırım Projelerinin değerlendirme kriterleri
14 Proje sunum
15 Proje sunum
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4 3
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 3 4
ÖÇ 3 4 3 3 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
ÖÇ 5 3 4 3 3 3 4
ÖÇ 6 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek