GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001142014 MALZEME BİLGİSİ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Balıkçılık uygulamaları için malzemelerle ilgili basit kavram ve bilgileri öğrenmek ve anlamak Malzeme bilgisini balıkçılık uygulamalarına aktarmak Malzeme bilgisin kullanarak proje planlamak, balıkçılık donam ve ekipmanları tasarlamak Yetiştiricilik ve avcılıkta kullanılan farklı malzemelerden yapılmış araç ve gereçleri ayırt etmek.


Doç. Dr. Ozan Düzbastılar


1 1. Malzeme Bilgisi dersi sayesinde edindiği bilgileri kullanarak balıkçılık sektöründe malzeme seçimi, araç ve gereç tasarımı yapabilme.
2 2. Deniz ve iç sularda tesis kurumu ve projelendirmesi gibi teknik konularda Malzeme Bilgisini kullanabilme ve uygulayabilme.
3 3. Diğer mühendislik alanlarında faaliyet gösteren mühendislerle anlaşabilme.
4 4. Sektörde karşılaştığı problemleri Malzeme bilgisini kullanarak çözümleyebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Malzeme Bilimine Giriş, Malzeme Yapısı, Malzeme Muayenesi, Metaller, Ahşap Malzemeler, Plastikler, Lifler, Mineraller, Gazlar, Kaplayıcı Malzemeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Malzeme Bilimine Giriş, Malzeme Yapısı
2 Malzeme Muayenesi
3 Metaller
4 Metaller
5 Ahşap Malzemeler
6 Plastikler
7 Plastikler
8 Ara sınav
9 Lifler
10 Mineraller
11 Gazlar
12 Kaplayıcı Malzemeler
13 Proje Sunumu
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Final Sınavı

Ders kitabı: Hoşsucu, H., Gurbet, R., Düzbastılar, F.O., 2010. Malzeme Bilgisi, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, 3. baskı, Bornova İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 3 3 9
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 3 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek