GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001202014 EKOLOJİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin ekoloji biliminin temel özellikleriyle ilgili bilgi kazanmalarını sağlamaktır


Prof. Dr. Cengiz Koçak, Doç. Dr. A. Kerem BAKIR


1 Biyolojik çeşitliliği açıklayabilme
2 Ekolojide temel bazı kavramları yorumlayabilme, ekolojik faktörleri sınıflandırabilme
3 Abiotik faktörler ve organizmalara etkilerini açıklayabilme
4 Biotik faktörler ve organizmalara etkilerini açıklayabilme
5 Populasyon kavramını, yapısal özelliklerini ve populasyon dinamiğini açıklayabilme
6 Kommunite kavramını ve özelliklerini yorumlayabilme
7 Ekosistem kavramı, ekosistemin ögelerini, ekosistemlerim işlevsel özelliklerini ve madde döngüsünü açıklayabilme
8 Ekolojinin tarihsel gelişimi, bölümleri ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini açıklayabilme


Yok


Yok


Ekolojinin konusu-bölümleri, ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, Populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, ekosistem kavramı-ögeleri-işlevsel özellikleri, ekosistemlerde madde döngüleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekoloji ve bölümleri
2 Ekolojik faktörlerin gruplandırılması
3 Abiyotik ve biyotik faktörler
4 Tür ekoloji ve özellikleri
5 Tür toplulukları ve ekolojileri
6 Populasyon ve yapısı
7 ARA SINAV
8 Populasyonun işlevsel özellikleri
9 Populasyon denetimi
10 Komünite ve yapısı
11 Komünite çeşitleri
12 Besin zinciri ve besin ağı
13 Ekosistemin yapısal ve işlevsel özellikleri
14 Ekosistemde madde döngüsü
15 Dönem projesi sunumları
16 FİNAL SINAVI

Kocataş, A. Ekoloji-Çevre Biyolojisi. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 51, 564 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 6 6
Proje Sunma 1 4 4
Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3 5
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3 5 3
ÖÇ 4 3 5 3
ÖÇ 5 3 5 3
ÖÇ 6 2 4 3 2
ÖÇ 7 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek