GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002072014 SUCUL OMURGASIZLAR Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin sucul ortamda yaşayan omurgasız canlıların sistematik ve biyo-ekolojik özelliklerini kavramasını sağlamaktır


Prof.Dr. Melih Ertan ÇINAR , Prof. Dr. Bilal ÖZTÜRK, Prof. Dr. Cengiz KOÇAK


1 Hayvan taksonomisinin genel özellikleri hakkında yorum yapabilme
2 Tek hücreli canlıların (Protozoa) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
3 Süngerlerin (Porifera) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
4 Knidlilerin (Cnidaria) ve Taraklıların (Ctenophora) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
5 Sucul kurtların ve sülüklerin (Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
6 Sucul eklembacaklıların (Arthropoda) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
7 Yumuşakcaların (Mollusca) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini anlatabilme
8 Derisidikenlilerin (Echinodermata) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hayvan sistematiğinin başlıca özellikleri; omurgasız hayvanların biyolojik, sistematik ve ekolojik özellikleri; Protozoa'dan başlayarak Echinodermata'ya kadar olan omurgasız gruplardan özellikle ekonomik öneme sahip türlerin genel özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türün tanımı, hayvan sistematiğinin tarihçesi ve prensipleri Laboratuvara giriş, mikroskop kullanımı, preparat hazırlama
2 Tek hücreli canlıların (Protozoa) genel özellikleri; Flagellata ve Rhizopoda klasislerinin biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiği Protozoa'ya ait türlerin incelenmesi-1
3 Tek hücreli canlılardan Sporozoa ve Ciliata klasislerinin biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiği Protozoa'ya ait türlerin incelenmesi-2
4 Süngerlerin (Porifera) genel özellikleri ve sistematiği Porifera'a ait türlerin incelenmesi
5 Knidlilerin (Cnidaria) genel özellikleri ve sistematiği Cnidaria'ya ait türlerin incelenmesi-1
6 Taraklıların (Ctenophora), Yassı Kurtların (Platyhelminthes) ve Yuvarlak Kurtların (Aschelminthes) genel özellikleri ve sistematiği Cnidaria'ya ait türlerin incelenmesi-2
7 ARA SINAV Kuiz
8 Halkalı Kurtların (Annelida) genel özellikleri ve sistematiği Annelida'ya ait türlerin incelenmesi
9 Arthropoda’nın genel özellikleri; Chelicerata, Branchiopoda, Ostracoda ve Copepoda’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiği Crustacea'ya ait türlerin incelenmesi-1
10 Cirripedia ve Malacostraca’nın genel özellikleri ve sistematiği Crustacea'ya ait türlerin incelenmesi-2
11 Mollusca’nın genel özellikleri; Amphineura ve Gastropoda’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiği Mollusca'ya ait türlerin incelenmesi-1
12 Scaphopoda ve Bivalvia’nın genel özellikleri ve sistematiği Mollusca'ya ait türlerin incelenmesi-2
13 Cephalopoda’nın genel özellikleri ve sistematiği Cephalopoda'ya ait türlerin incelenmesi
14 Echinodermata’nın genel özellikleri; Echinoidea ve Asteroidea’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiği Echinodermata'ya ait türlerin incelenmesi-1
15 Ophiuroidea, Holothuroidea ve Crinoidea’nın genel özellikleri ve sistematiği Echinodermata'ya ait türlerin incelenmesi-2
16 FİNAL SINAVI Dönem Sınavı

Ders kitabı: Ergen, Z. Sucul Omurgasızlar Ders Notları, 104 s. Yardımcı Kitaplar: Atatür, K. M., Budak, A. & Göçmen, B., 2003. Omurgasızlar Biyolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 187. Bornova-İzmir. 501s Barnes, R. D., 1968. Invertebrate Zoology, Saunders company, Philadelphia, London, Toronto. 820 pages. Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları (Omurgasızlar), Cilt 2, Kısım 1, Metaksan A. Ş. Ankara. 1210 sayfa. Pechenic, A. J., 1996. Biology of the Invertebrates, Wm. C. Brown Publishers. 554 pages.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 6 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 7 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
ÖÇ 8 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek