GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002092014 İSTATİSTİK Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Su Ürünlerine dayalı verileri toplama, işleme, değerlendirme, yorumlama ve istatistiksel muhakeme yetenek ve becerisini geliştirmektir.


Assoc.Prof.Dr. Hülya SAYGI, Prof.Dr. Hasan M. SARI, Öğr. Dr. Huriye Göncüoğlu


1 İstatistik verilerini özetleme ve sınıflandırma araç ve yöntemlerini ortaya koymak.
2 Bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamak.
3 İstatistik biliminin temel kavramlarını tanımlamak.
4 Su ürünleri ile ilgili çalışmalarda ve tezi istatistiksel olarak ortaya koymak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İstatistik tanımı, kökeni, günümüzdeki önemi, sayılar, İstatistikteki terimlerin anlamı, Frekans dağılımı, Ortalamalar, yaygınlık ölçüleri, oran, yüzde, indeks, istatistik analizde fiyatlar, olasılık, teorik ve örnekleme dağılımları, Hipotez testleri, İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki önemlilik testi, Varyans Analizi, Ki-Kare testi, Regresyon ve korelasyon analizi, Zaman serileri analizi, Araştırmalarda veri toplama yöntemleri, Örnekleme yöntemleri, Su ürünlerinde kullanılan kimi istatistik ölçüt ve analizler.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İstatistik tanımı, kökeni, günümüzdeki önemi, sayılar, İstatistikteki terimlerin anlamı,
2 Frekans dağılımı, Grafikler ve Grafik Çizimleri,
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama-Geometrik Ortalama-Harmonik Ortalama-Kareli Ortalama), Medyan, Mod,
4 Dağılma Ölçüleri (Değişim Aralığı-Ortalama Sapma-Standart Sapma-Varyans-Değişim Katsayısı-Kartil Sapma)
5 Dağılma Ölçüleri (Değişim Aralığı-Ortalama Sapma-Standart Sapma-Varyans-Değişim Katsayısı-Kartil Sapma)
6 Oran, yüzde, indeks, istatistik analizde fiyatlar,
7 İhtimal Hesapları ( İhtimalin Klasik Tanımı-Toplama ve Çarpma Kuralı- Beklenen Değer-Bayes Kuralı), Teorik(Binom, Poisson ve Normal Dağılım) ve Örnekleme(t, F ve Ki-kare) Dağılımları
8 ARASINAV
9 Hipotez testleri,
10 İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki önemlilik testi
11 Varyans Analizi, Ki-Kare testi,
12 Regresyon ve korelasyon analizi,
13 Zaman serileri analizi,
14 Araştırmalarda veri toplama yöntemleri, Örnekleme yöntemleri,
15 Su ürünlerinde kullanılan kimi istatistik ölçüt ve analizler.
16 FİNAL

Elbek, A. G., Oktay, E. ve Saygı, H., Su Ürünlerinde İstatististik, 2014, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 3
ÖÇ 2 4 5 3 5 4 5 5 5 3 4 3 5 3
ÖÇ 3 2 5 2 4 3 4 5 5 3 4 2 5 3
ÖÇ 4 3 2 5 3 5 5 4 3 4 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek