GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002022014 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİ VE PAZARLAMA Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders ile geleceğin su ürünleri mühendislerinin mesleklerini yetkin ve bilgili bir şekilde gerçekleştirebilmelerine katkı sağlayacak ekonomi ile ilgili temel bilgilerin aktarılması ve pazarlama ve finansman konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda su ürünleri mühendislerinin mesleklerini sürdürürken kaynakların alternatiflere göre dağıtılmasında tercihlerini yaparken belirleyecekleri rasyonel yaklaşımın nasıl olacağı, piyasada fiyatların nasıl belirleneceği, piyasada neyin, ne miktarda, nasıl ve kimin için üretildiği gibi konularda gerekli bilgilerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mühendislere geliştirdikleri sistemlerde ve tekniklerde ekonomik davranma becerisi kazandırma, sektörde pazarlamanın rolünün kavratılarak Pazar fırsatlarını keşfetmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlama, su ürünleri pazarlama kanalının her aşamasını tanıtma ve doğru pazarlama stratejisi belirleyebilme becerilerini kazandırma amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Dilek EMİROĞLU Araş.Gör. Dr. Deniz GÜNAY


1 Su ürünleri ekonomisi ve pazarlama ile ilgili temel kavramları öğrenebilme
2 Su ürünleri işletmelerinde ekonomi ile ilgili temel prensiplerden yararlanarak arz, talep ve fiyat belirleme konularında analiz yapabilme yeteneğini kazanabilme
3 Su ürünleri işletmelerinde kullanılan pazarlama tekniklerini öğrenerek su ürünleri işletmelerine yönelik pazarlama stratejisi geliştirebilme
4 Su ürünleri pazarlaması ile ilgili piyasa performans değerlendirme kriterleri ve pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek pazar analizi yapabilme
5 Ulusal ve uluslararası ekonomik sorunları izleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Su ürünleri ekonomisine giriş, temel kavramlar, ekonominin tipleri, ekonomik sistemler, su ürünleri ve üretim ekonomisi, üretim fonksiyonu, verim yasaları, arz, talep, arz ve talep ilişkileri, fiyatın belirlenmesi, su ürünleri piyasaları, fiyat düzeni, proje planlanlama, pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlama fonksiyonu, pazarlamanın fayda unsurları, pazarlama sisteminin değerlendirilmesi, piyasa performans değerlendirme kriterleri, pazarlama yaklaşımları, su ürünleri pazarlaması, su ürünleri işletmeleri için pazarlamanın rolü, pazarlama planı, pazarlama stratejisinin içeriği, su ürünleri işletmelerinde pazarlama kanalları ve pazar analizleri, su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde pazarlamanın rolü, pazarlama planı, pazarlama stratejisinin içeriği, su ürünleri işletmelerinde pazarlama kanalları ve pazar analizleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri ekonomisine giriş; ekonomi, ulusal ekonominin ekonominin ana sorunları Tartışma Tartışma Ders Kitabı sf.3-14
2 Su Ürünleri Ekonomisi ve Temel Kavramlar Tartışma Tartışma Ders Kitabı sf.14-31
3 Ekonomik Düzenler Tartışma Tartışma Ders Kitabı Sf. 32-42
4 Pazar, Pazar Çeşitleri, Pazarda Karar Birimleri Tartışma Ders Kitabı 43-52
5 Pazarda Ticaret Entegrasyonları Tartışma Tartışma Ders Kitabı sf. 52-61
6 Ara sınav
7 Talep, Su Ürünlerinin Talebi , Talebin Fiyat Esnekliği Problem Çözme Problem Çözme Ders Kitabı sf.53-73
8 Sunum, Su Ürünlerinin Sunumu, Sunumun Fiyat Esnekliği, Pazar Fiyatının Oluşumu Problem Çözme Problem Çözme Ders Kİtabı Sf. 74-82
9 Üretim Teorisi, Azalan Verim Yasasına Giriş Tartışma-Problem Çözme Problem Çözme Ders Kİtabı Sf. 93-101
10 Su Ürünlerinde Azalan Verim Yasası Problem Çözme Problem Çözme Ders Powerpoint Sunumu
11 Pazarlama , Pazarlama ile İlgili Kavramlar, Pazarlamanın Alt İşlevleri Tartışma Tartışma Ders Powerpoint Sunumu
12 Pazarlama Anlayışları, Su Ürünleri pazarında büyüme stratejileri Balık Haline Teknik Gezi Gezi ve Gözlem Tekniği Ders Powerpoint Sunumu
13 Su Ürünlerinde Pazarlama Tartışma Tartışma Ders Powerpoint Sunumu
14 Dönem projesi sunumları Proje sunumu Sunum
15 Dönem projesi sunumları Proje sunumu Sunum
16 Final Sınavı

İşgören-Emiroğlu,D.ve Elbek,A.G.,2006.Genel Ekonomi. Ege Üniversitesi Basımevi. ISBN:975-483-694-9. İzmir. Shaw, S.A.,1990. Marketing: A practical guide for fish farmers. ISBN: 085238176, Great Britain. Curtis, M.J. and Howard A.J. 1993. Economics of aquaculture. ISBN-10: 1560220201 ,CRC press. Engle, C.R. and Quagrainie, K., 2006. Aguaculture marketing handbook , ISBN:0813816041,USA. Cunningham,S., Dunn, M.R., Whitmarsh, D., 1985. Fisheries economics: an introduction, ISBN: 072011702X, 9780720117028, California University Cemalcılar, İ. 1979. Pazarlama. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yay. Eskişehir. Jolly, M.C. and Clants A. H., 1993. Economics of Aquaculture.ISBN: 1560220198. The Haworth Press. NY. Powerpoint Ders SunumuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 2 10 20
Alan Çalışması 1 5 5
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 5 4 3
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 5 4 5
ÖÇ 5 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek