GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003012014 TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı; Türkiye tatlı su balık faunası ile ilgili çalışmaların, tatlı su balık faunası biyoçeşitliliğinin, morfolojik ve anatomik terimlerin, tatlı su balık tayin anahtarının kullanması, Türkiye tatlı su balıklarının familya, cins ve türlerinin biyoekolojik özelliklerininin, Türkiye tatlı sularındaki egzotik balıkların öğrenilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Ali İLHAN


1 Türkiye tatlı su balık faunası hakkındaki temel bilgilere sahip olabilme
2 Tatlı su balıklarının taksonomisinde kullanılan sembol, terim ve deyimleri kavrayabilme
3 Familya, cins ve türleri belirleyen dikotomik ayırım anahtarlarını oluşturabilme ve kullanabilme
4 Türkiye tatlı sularındaki balıklarının familya, cins ve türlerinin diyagnostik ve biyoekolojik özelliklerini öğrenebilme
5 Türkiye tatlı sularındaki egzotik balık türlerini öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye tatlı su balık faunası ile ilgili tarihçe, tatlı su balıklarının biyoçeşitliliği, Morfolojik ve Anatomik terimler, Meristik karakterlerin ifade edilmesi, Dikotomik tayin anahtarının özelliği ve kullanılması, Sınıfların, altsınıfların, takımların, familyaların, cinslerin, türlerin ve alttürlerin diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri, Türkiye egzotik tatlı su balıkları.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye tatlı su balık faunası tarihçesi, biyoçeşitliliği, morfolojik ve anatomik terimler; meristik karakterlerin ifade edilmesi, dikotomik tayin anahtarının özelliği ve kullanılması Uygulamanın işleyiş şekli hakkında bilgilendirme
2 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
3 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
4 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
5 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
6 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
7 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Uygulama 1. sınavı
8 Ara Sınav
9 Türkiye tatkı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
10 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
11 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
12 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
13 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Türkiye tatlı su balık türlerinden örnekler
14 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri Uygulama 2. sınavı
15 Türkiye tatlı su balıklarının diyagnostik ve biyoekolojik özellikleri
16 Final Sınavı

Geldiay, R., Balık, S. (2007). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No. 46. İzmir. Balık, S., Ustaoğlu, M.R. (2001). Türkiye içsu balıkları tanımlama kılavuzu. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No. 10. İzmir. Demir, N. (2006). İhtiyoloji. Nobel Basımevi. Ankara. (Bölüm 2, 16, 18). Demirsoy, A. (1988). Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Anamniyota. Hacettepe Üniv. Yayınları. Ankara. (Bölüm 36-38)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 4 5 2 3 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek