GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003032014 PLANKTONOLOJİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


İçsularda ve denizlerde bulunan planktonik organizmaları ayırtedebilmek ve bunların ekolojilerini değerlendirebilmektir.


Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu, Assoc.Prof.Dr. Cem Aygen, Asst.Prof.Dr. Levent YURGA


1 Planktonun tarihsel gelişimi, genel özellikleri ve plankton sistematiğinin ana hatlarını öğrenme
2 Su kolonunun çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı plankton ekolojisini kavrayabilme ve yorumlayabilme
3 Başlıca planktonik grupların ana temsilcilerini saptayabilme
4 Planktonik gruplarda, beslenme, üreme ve gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
5 Plankton populasyonlarının dağılımları, dinamiği, geçici değişimleri, ortamla ilişkilerini kavrayabilme ve yorumlayabilme
6 Planktonun besin zincirindeki yeri ve enerji transferindeki rolü, fizikokimyasal değişikliklere uyumu, küme oluşturmaları ve red tide hakkında bilgi sahibi olma ve açıklayabilme.
7 Ekolojik çalışmalar için gerekli materyali sağlamak için arazi çalışmalarını yapabilmek


Yok


Yok


Planktonik organizmalar hakkında genel bir bilgi, plankton ekolojisi hakkındaki bilgiyi geliştirme, mekanizmaları ve ilişkileri açıklamaya çalışmak, plankton çalışmalarını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Planktonun tanımı, genel özellikleri, pelajik yaşama uyum
2 Planktonik organizmaların gruplandırılması, plankton populasyonlarının genel özellikleri, vertikal dağılım ve diurnal göç
3 Planktonda zaman bağlı ve mevsimsel değişimler, planktonda beslenme
4 Nöston ve plöston, planktonik indikatör türler
5 Denizel plankton çeşitliliğine iklim değişikliğinin etkisi, alien plankton ı
6 Plankton çalışmalarında kullanılan yöntemler
7 ARA SINAV
8 İçsu fitoplanktonu
9 İçsu fitoplanktonu
10 İçsu fitoplanktonu
11 İçsu fitoplanktonu ı
12 İçsu zooplanktonu
13 İçsu zooplanktonu
14 İçsu zooplanktonu
15 Limnoplanktonik indeksler, Türkiye limnoplanktonu
16 FİNAL SINAVI

Özel, İ., 2007, Planktonoloji, Ders Kitabı,Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın no: 56, 270 s. Bougis, P., 1976. Marine Plankton Ecology. North-Holland/American Elsevier, Publ.Com.,Inc.,Amsterdam, 355 pp. Koray, T., 2002. Denizel Fitoplankton, Ders kitabı Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Yayın no: 32 Özel,İ., 2005. Planktonoloji II. Denizel Zooplankton. Ege Üniv.Su Ürün Fak.Yay. No.49, 269 s. Suthers,M.I., Rissik,D., 2009. Plankton. A guide to their ecology and monitoring for water quality. CSIRO, 256 pp. Wimpenny,R.S.1966. The plankton of the Sea. Faber and Faber. Ltd. London.426 pp. Hutchinson, G.E., A Treatise on Limnology, Volume II, Introduction to Lake Biology and the Limnoplankton. John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, 1115 p. 1967.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
ÖÇ 6 4 3
ÖÇ 7 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek