GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003112014 NAVİGASYON Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bir gemiyi bir konumdan (mevkiden) diğer bir konuma en kısa zamanda ve emniyetle götürmek için bilinmesi gereken metot ve yöntemleri öğrenmek.


Assoc.Prof.Dr. Celalettin AYDIN


1 Seyir cihazlarını tanır
2 Mevkii koyma, rota belirleme ve rota izleme yapar


Yok


Yok


Seyir tanımı, tarihçesi, çeşitleri, Seyir alet ve ekipmanları, Deniz haritaları ve çeşitleri, Enlem boylam tanımları, kerteriz, rota, rota açısı, Mesafe ölçüm seyir aletleri, Kerteriz ve hesaplamalar, Fenerler ve işaretler, Doğal ve yapay sapma, CDMVT hesaplamaları, Astronomik seyir, Parageta seyri, Elektronik seyir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Navigasyonun tanımı, amacı ve tarihçesi Seyir alet ve ekipmanları
2 Navigasyonun tanımı, amacı ve tarihçesi Seyir alet ve ekipmanları
3 Haritalar ve Deniz haritaları Enlem, boylam, tanım ve fark hesaplamaları
4 Haritalar ve Deniz haritaları Enlem, boylam, tanım ve fark hesaplamaları
5 Kerte hattı, rota, rota açısı Enlem, boylam, tanım ve fark hesaplamaları
6 Kerte hattı, rota, rota açısı Enlem, boylam, tanım ve fark hesaplamaları
7 Ara Sınav
8 Mesafe ölçen seyir aletleri Kerteriz almak ve dönüşüm hesaplamaları
9 Fenerler ve İşaretlemeler karakteristikleri ve çeşitleri Kerteriz almak ve dönüşüm hesaplamaları
10 Fenerler ve İşaretlemeler karakteristikleri ve çeşitleri Doğal sapma, yapay sapma, CDMVT hesaplamaları
11 Astronomik seyir Doğal sapma, yapay sapma, CDMVT hesaplamaları
12 Parakete seyri Mevki koyma, rota belirleme ve takibi
13 Elektronik seyir Mevki koyma, rota belirleme ve takibi
14 Proje sunma Mevki koyma, rota belirleme ve takibi
15 Proje sunma Mevki koyma, rota belirleme ve takibi
16 Final Sınavı

Dedekam, I., 2011 Resimlerle Navigasyon, Çev. Ekber And. Kaptan yayıncılık Ltd. Şti/ Denizler kitabevi. Beyoğlu/ İstanbul, 84s. Sügen, Y. Yeni kaptanın kılavuzu kaptan, Akademi yayınları. Tunçer, G., 1999. Temel ve Yersel Navigasyon Seyir, 1-2-3. Y.Y yayıncılık 394 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Problem Çözümü 1 20
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rehberli Problem Çözümü 4 1 4
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 2 3 5 4 4 3 2 3 2 2
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 4 5 3 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek