GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003022014 LİMNOLOJİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, limnoloji bilimini kavrayabilmesini; içsu ekositemlerini, komunitelerini ve birbiriyle ilişkilerini öğrenebilmesini; içsulardaki kirlenme ve etkilerini anlayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. M. Ruşen USTAOĞLU, Prof. Dr.Hasan M. SARI, Prof. Dr.Murat ÖZBEK, Assoc. Prof. Dr.Seray YILDIZ


1 Limnoloji bilimine bakış
2 Suyun özellikleri
3 İçsu ekosistemleri
4 İçsularda komuniteler
5 İçsularda enerji akışı
6 İçsularda kirlenme ve ekosisteme etkileri


Yok


Yok


Limnolojinin tanımı,önemi ve tarihçesi, hidrolojik döngü, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, içsu ekosistemleri (göller, akarsular, kaynaklar, yeraltı suları, geçici sular), içsu komuniteleri, enerji akışı (üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve birbirleriyle ilişkileri), içsularda kirlenme kaynakları ve ekosisteme etkileri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Limnoloji biliminin önemi ve tarihçesi
2 Hidrolojik döngü
3 Suyun fiziksel özellikleri
4 Suyun fiziksel özellikleri
5 Suyun kimyasal özellikleri
6 Suyun kimyasal özellikleri
7 İçsu ekosistemleri (Göller)
8 Ara sınav
9 İçsu ekosistemleri (Göller)
10 İçsu ekosistemleri (Akarsular)
11 İçsu ekosistemleri (yeraltı suları, kaynaklar ve geçici sular)
12 İçsu komuniteleri (Plankton ve nöston)
13 İçsu komuniteleri (Bentos ve nekton)
14 Enerji akışı (Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve birbirleriyle ilişkileri)
15 İçsularda kirlenme kaynakları ve ekosisteme etkileri.
16 Final sınavı

Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara. Wetzel, R. G. 1975. Limnology. W.B. Saunders Comp. London. Cirik, S., Cirik, Ş., 1999. Limnoloji. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No.21. İzmir. Ekingen, G. 2001. Limnoloji. Güven Ofset. Mersin.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 4 2 8
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 2
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 4 2 5 4
ÖÇ 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5
ÖÇ 6 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek